Zdrowe rasy psów

Zdrowe rasy psów rzadko chorują i uchodzą za ogólnie odporne i wytrzymałe. Oczywiście są to między innymi te rasy, których hodowle rozwijano w kierunku użytkowym, a więc pracujące rasy psów. Jednakże również w przypadku tych ras należy zwracać uwagę na to, by piesek pochodził z profesjonalnej, zrzeszonej hodowli. Chów wsobny bowiem stanowi ogromny problem w hodowlach ukierunkowanych na szybki zysk i powoduje on poważne problemy zdrowotne u zwierząt. Read more

Discover your dog

Filter to find your perfect match.

Suitable as first dog
Easy to train
Can be left alone
Apartment dog
Child friendly
Does not moult
Suitable as family dog
20+
Your filters
Edit Clear All
{{ option.trans }}
171 Breeds
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Y
Airedale Terrier rasa psa

Airedale Terrier

 • Intelligent, Playful, Suitable as family dog, Active...

 • Medium, Short hair, Black

Akita amerykańska

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Active, No tendency to bite

 • Big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White...

Akita Inu

Akita Inu

 • Suitable as guard dog, Lively, Hunting dog, Copes with cold...

 • Big, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, White...

rasa Alaskan Husky

Alaskan Husky

 • Copes with cold, Hunting dog, Active, Easy to train...

 • Big, Short hair, Black, White, Brown / Chocolate brown...

rasa psa alaskan malamute

Alaskan Malamute

 • Copes with cold, Healthy, Intelligent, Hunting dog...

 • Big, Short hair, Black, White

Still searching?

Filter to find your perfect match.

Suitable as first dog
Easy to train
Can be left alone
24+

Alopekis

 • Child friendly, Apartment dog, Healthy, Suitable as guard dog...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Pies rasy American Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

 • Healthy, Suitable as guard dog, Playful, Suitable as family dog...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

American Pit Bull Terrier

Amerykański pitbulterier

 • Child friendly, Playful, No tendency to bark

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Anatolijski pies pasterski

 • Healthy, Suitable as guard dog, Active, Intelligent...

 • Extra big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Still searching?

Filter to find your perfect match.

Suitable as first dog
Easy to train
Can be left alone
24+
Appenzeller

Appenzeller

 • Suitable as guard dog, Child friendly, Suitable as first dog, Healthy...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

pies rasy

Australian Cattle Dog

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Active, No tendency to run away

 • Medium, Short hair, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver, White

Australian Kelpie

Australian Kelpie

 • Healthy, Playful, Active, Easy to train...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Bullmastiff

Bandog

 • Gain little weight, No tendency to bite, No tendency to bark, No tendency to run away...

 • Short hair, Black, Sand, Fawn, White...

barbet rasa psa

Barbet

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Intelligent...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

pies rasy basenji

Basenji

 • Intelligent, Hunting dog, Copes with heat, Active...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, White...

pies rasy basset

Basset Hound

 • Hunting dog, Child friendly, Suitable as guard dog, Playful...

 • Medium, Short hair, Black, Cream, White...

beagle pies rasowy w liściach

Beagle

 • Cat friendly, No tendency to bite, Gain little weight, No tendency to run away...

 • Medium, Short hair, Cream, White, Fawn...

Partacollie

Bearded Collie

 • Easy to train, Child friendly, Playful, Cat friendly...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown

Bedlington terrier rasa psa

Bedlington Terrier

 • Apartment dog, Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Small, Long hair, Brown / Chocolate brown

pies bernardyn na trawie

Bernardyn

 • Tendency to drool, Suitable as guard dog, Cat friendly, Easy to care for...

 • Extra big, Long hair, Orange / Mahagoni red, White

rasa hybrydowa bernedoodle

Bernedoodle

 • Child friendly, Cat friendly, Easy to care for, No tendency to bite...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown...

Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski

 • Child friendly, Suitable as family dog, Copes with cold, Assitance dog...

 • Big, Long hair, Black

biały owczarek szwajcarski rasa psa

Biały owczarek szwajcarski

 • Easy to train, Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Big, Short hair, White

bichon frisé rasa psa

Bichon frisé

 • Child friendly, Apartment dog, Suitable as first dog, Healthy...

 • Small, Long hair, White

pies rasy bloodhound

Bloodhound

 • Child friendly, Active, Intelligent, Cat friendly

 • Big, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown

Boerboel rasa psa

Boerboel

 • Suitable as guard dog, Child friendly, Healthy, Intelligent...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Fawn...

bokser rasa psa

Bokser

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Suitable as family dog...

 • Big, Short hair, Fawn, Sand

pies rasy border collie

Border Collie

 • Active, Intelligent, Easy to train, Child friendly...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

wszystko o rasie border terrier

Border Terrier

 • Child friendly, Healthy, Intelligent, Playful...

 • Small, Short hair, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver, Brown / Chocolate brown...

Borzoj (chart rosyjski długowłosy)

 • Easy to train, Intelligent, Active, Child friendly...

 • Extra big, Long hair, Black, Cream, White...

rasa boston terrier

Boston Terrier

 • Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly, Apartment dog...

 • Small, Short hair, Black, White

Bouvier flandryjski na łące

Bouvier flandryjski (Bouvier des Flandres)

 • Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog, Suitable as family dog...

 • Big, Long hair, Black

pies rasy broholmer

Broholmer

 • Healthy, Intelligent, Cat friendly, No tendency to bark...

 • Extra big, Short hair, Black, Sand

buldog amerykański rasa psa

Buldog amerykański

 • Suitable as guard dog, Active

 • Big, Short hair, Brown / Chocolate brown, Cream, White...

buldog angielski

Buldog angielski

 • Apartment dog, Child friendly, Suitable as first dog, Playful...

 • Medium, Short hair, Orange / Mahagoni red, White, Fawn...

pies rasy buldog francuski

Buldog francuski

 • Apartment dog, Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, White...

Bulmastif

 • Tracking dog, Child friendly, Playful, Tendency to drool...

 • Extra big, Short hair, Cream, Fawn

pies rasy bulterier

Bulterier

 • Lively, Apartment dog, Healthy, Intelligent...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown...

Ca de Bou (Dog z Majorki)

 • Suitable as guard dog, Active

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

cairn terrier

Cairn Terrier

 • Child friendly, Apartment dog, Playful, Active...

 • Small, Short hair, Black, Cream

pies rasy cane corso

Cane Corso

 • Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog, Playful...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Fawn

rasa psa cavalier king charles spaniel

Cavalier King Charles Spaniel

 • Suitable as first dog, Suitable as family dog, Easy to train, Child friendly...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, White

cavoodle

Cavapoo

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Healthy...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

charcik włoski

Charcik włoski (Italian Greyhound)

 • Lively, Easy to train, Apartment dog, Intelligent...

 • Small, Short hair, Black, Sand, Blue / Silver

chart afgański rasa psa

Chart afgański

 • Hunting dog, Easy to care for, Active, Healthy...

 • Big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

rasa psa azawakh chart afrykański

Chart afrykański (azawakh)

 • Active, Gain little weight, No tendency to bite

 • Big, Short hair, Fawn, Sand

chart hiszpański

Chart hiszpański

 • Child friendly, Healthy, Active, Gain little weight...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Deerhound chart szkocki

Chart szkocki (Deerhound)

 • Easy to train, Child friendly, Intelligent, Active...

 • Extra big, Short hair, Brown / Chocolate brown, Sand

Chesapeake Bay Retriever rasa psa

Chesapeake Bay Retriever

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Active, Child friendly...

 • Big, Short hair, Brown / Chocolate brown, Fawn

Chihuahua długowłosy

Chihuahua

 • Apartment dog, Lively, Easy to train, Suitable as first dog...

 • Extra small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

chin japoński rasa psa

Chin japoński

 • Easy to train, Apartment dog, Suitable as first dog, Playful...

 • Extra small, Long hair, Black, White

pies rasy chow chow

Chow Chow

 • Suitable as guard dog, Hunting dog, Easy to care for, Copes with cold...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

pies rasy Clumber Spaniel

Clumber Spaniel

 • Intelligent, Active, No tendency to bite, No tendency to bark

 • Medium, Long hair, White, Sand

cockapoo rasa mieszana

Cockapoo

 • Child friendly, Suitable as guard dog, Playful, Cat friendly...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown...

Cocker spaniel amerykański

 • Easy to care for, Easy to train, Child friendly, Apartment dog...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Cocker spaniel angielski

Cocker Spaniel angielski

 • Suitable as family dog, Hunting dog, Tracking dog, Child friendly...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

coton de tuléar rasa psa

Coton de Tuléar

 • Apartment dog, Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly...

 • Small, Long hair, White

Curly-Coated-Retriever-czarny

Curly coated retriever

 • Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog, Playful...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

rasa dalmatyńczyk

Dalmatyńczyk

 • Suitable as family dog, Active, Easy to train, Child friendly...

 • Big, Short hair, White

doberman pinczer

Doberman

 • Suitable as guard dog, Easy to train, Intelligent, Lively...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

dog argentyński rasa psa

Dog argentyński

 • Suitable as guard dog, Lively, Hunting dog, Intelligent...

 • Big, Short hair, White

rasa olbrzymia dog niemiecki

Dog niemiecki

 • Easy to train, Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Extra big, Short hair, Black, Fawn, Sand

dog z bordeaux z profilu

Dog z Bordeaux

 • Child friendly, Suitable as guard dog, Cat friendly, Tendency to drool...

 • Big, Short hair, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown, Fawn

Duży münsterländer

 • Tracking dog, Hunting dog, Easy to train, Child friendly...

 • Big, Long hair, Black, White

Duży szwajcarski pies pasterski opis rasy

Duży szwajcarski pies pasterski

 • Child friendly, Suitable as guard dog, Playful, Easy to train...

 • Big, Short hair, Black, White

elo

Elo

 • Child friendly, Suitable as first dog, Healthy, Cat friendly...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Entlebucher szwajcarski pies pasterski

Entlebucher

 • Playful, Cat friendly, Assitance dog, Active...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, White

fila brasileiro rasa psa

Fila Brasileiro (mastif brazylijski)

 • Suitable as guard dog, Calm

 • Extra big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Fawn...

foksterier krótkowłosy rasa psa

Foksterier krótkowłosy

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Playful, Hunting dog...

 • Small, Short hair, White

Rasa foksterier szorstkowłosy

Foksterier szorstkowłosy

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Playful, Active...

 • Small, Short hair, White

foxhound angielski portret rasy

Foxhound angielski

 • Active, Child friendly, No tendency to bite

 • Medium, Short hair, Black, Cream, White

Pies rasy Golden Retriever

Golden Retriever

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Intelligent...

 • Medium, Long hair, Cream, White, Sand

Grand Griffon Vendéen

 • Child friendly, Active

 • Big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White...

Greyhound

 • Easy to train, Child friendly, Healthy, Intelligent...

 • Big, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

grzywacz chiński

Grzywacz chiński

 • Apartment dog, Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly...

 • Extra small, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Harzer Fuchs

 • Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog, Playful...

 • Big, Long hair, Cream

hawańczyk rasa psa

Hawańczyk

 • Child friendly, Apartment dog, Easy to train, Suitable as first dog...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Hiszpański pies dowodny

 • Intelligent, Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

Hokkaido

 • Suitable as guard dog, Active, Healthy, Intelligent

 • Medium, Short hair, Black, White, Fawn

pies rasy hovawart

Hovawart

 • Easy to train, Suitable as guard dog, Suitable as family dog, Child friendly...

 • Big, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Sand

Siberian Husky

Husky syberyjski

 • Active, Copes with cold, Child friendly, Healthy...

 • Medium, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

jack russell terrier

Jack Russell Terrier

 • Tracking dog, Suitable as family dog, Active, Child friendly...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, White

Młode jamniki

Jamnik

 • Tracking dog, Suitable as family dog, Apartment dog, Suitable as guard dog...

 • Small, Short hair, Black, Sand

kangal rasa psa z Turcji

Kangal

 • Suitable as guard dog, Tendency to drool, Hunting dog, Copes with cold...

 • Extra big, Short hair, Beige, Fawn, Sand

kishu rasa psa

Kishu

 • Intelligent, Healthy, Gain little weight

 • Medium, Short hair, White

Kooikerhondje rasa psa

Kooikerhondje

 • Playful, Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly...

 • Medium, Short hair, White

Kromfohrländer

 • Apartment dog, Intelligent, Playful, Lively...

 • Medium, Short hair, Brown / Chocolate brown, White

Kuvasz

 • Suitable as guard dog, Healthy, Intelligent, No tendency to run away

 • Extra big, Long hair, White

Labradoodle

 • Easy to train, Cat friendly, Suitable as family dog, Hunting dog...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Trzy umaszczenia główne rasy Labrador Retriever

Labrador Retriever

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Intelligent...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Lagotto Romagnolo

 • Intelligent, Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Medium, Long hair, Brown / Chocolate brown, White, Sand

landseer rasa psa

Landseer

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as family dog, Assitance dog...

 • Extra big, Long hair, White

Leonberger

 • Suitable as guard dog, Suitable as family dog, Assitance dog, Obedient...

 • Extra big, Long hair, Fawn, Sand

lhasa apso

Lhasa Apso

 • Apartment dog, Intelligent, Suitable as guard dog, No tendency to bite

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Catahoula rasa psa

Louisiana Catahoula Leopard Dog

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Active

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Lwi piesek

 • Child friendly, Apartment dog, Suitable as first dog, Easy to train...

 • Small, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Maltese

Maltańczyk

 • Apartment dog, Suitable as first dog, Easy to train, Child friendly...

 • Extra small, Long hair, White

rasa hybrydowa maltipoo

Maltipoo

 • Easy to care for, Apartment dog, Easy to train, Child friendly...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

mastif angielski rasa psa

Mastif angielski

 • Child friendly, Suitable as family dog, Tendency to drool, No tendency to bark

 • Extra big, Short hair, Orange / Mahagoni red, Fawn

Dorosły mastif hiszpański leżący na trawie

Mastif hiszpański

 • Suitable as guard dog, Child friendly, Healthy, Intelligent...

 • Extra big, Long hair, Black, Sand

Mastif pirenejski

 • Suitable as guard dog, Child friendly, Intelligent, Active...

 • Extra big, Long hair, White

mastif tybetański do khyi

Mastif tybetański

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Copes with cold, Child friendly...

 • Extra big, Long hair, Black, Blue / Silver, Sand

pug

Mops

 • Apartment dog, Suitable as first dog, Playful, Easy to train...

 • Small, Short hair, Black, Blue / Silver, Brown / Chocolate brown...

Nagi pies peruwiański rasa psa

Nagi pies peruwiański

 • No tendency to bite, No tendency to run away, Does not moult

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

pies rasy norfolk terrier

Norfolk Terrier

 • Easy to train, Suitable as first dog, Healthy, Playful...

 • Small, Short hair, Black, Sand

nowofundland rasa psa

Nowofundland

 • Easy to train, Child friendly, Copes with cold, Intelligent...

 • Extra big, Long hair, Black, Blue / Silver, Brown / Chocolate brown

ogar polski

Ogar polski

 • Child friendly, Healthy, Intelligent, Playful...

 • Medium, Short hair, Black

owczarek australijski

Owczarek australijski

 • Easy to train, Intelligent, Playful, Active...

 • Medium, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red

Owczarek belgijski (Malinois)

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Playful, Active...

 • Big, Short hair, Black, Blue / Silver, Fawn

Owczarek belgijski tervueren w biegu

Owczarek belgijski (tervueren)

 • Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog, Playful...

 • Big, Long hair, Black, Fawn

rasa beauceron

Owczarek francuski Beauceron

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Active, Easy to train...

 • Big, Short hair, Black

owczarek francuski briard

Owczarek francuski briard

 • Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog, Active...

 • Big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Fawn

rasa psa owczarek kaukaski

Owczarek kaukaski

 • Suitable as guard dog, Can be left alone, Intelligent, Calm

 • Extra big, Short hair, Cream, White, Fawn

Pastore tedesco

Owczarek niemiecki

 • Easy to train, Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Big, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver

Owczarek pikardyjski

 • Child friendly, Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Big, Long hair, Black, Cream, Fawn

Owczarek pirenejski długowłosy

 • Intelligent, Suitable as first dog, Healthy, Suitable as guard dog...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

owczarek środkowoazjatycki pies stróżujący

Owczarek środkowoazjatycki

 • Suitable as guard dog, Healthy, Intelligent, Copes with cold...

 • Extra big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

owczarek staroangielski rasa psa

Owczarek staroangielski (Bobtail)

 • Child friendly, Easy to care for, Tracking dog, Suitable as family dog...

 • Medium, Long hair, Black, Blue / Silver, White

owczarek sheltie

Owczarek szetlandzki

 • Easy to train, Intelligent, Playful, Cat friendly...

 • Small, Long hair, White

owczarek szkocki długowłosy

Owczarek szkocki długowłosy (Rough Collie)

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Intelligent...

 • Big, Long hair, Blue / Silver, White, Sand

Owczarek z Bergamo (Bergamasco)

 • Child friendly, Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Fawn

Parson Russell Terrier

 • Intelligent, Playful, Hunting dog, Active...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, White

rasa pies faraona

Pies faraona

 • Active, Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog...

 • Big, Short hair

pinczer małpi rasa psa

Pinczer małpi

 • Apartment dog, Healthy, Suitable as guard dog, Playful...

 • Small, Short hair, Black

Pies rasy pinczer miniaturowy

Pinczer miniaturowy

 • Apartment dog, Intelligent, Suitable as family dog, Active...

 • Small, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream

Pies rasy pinczer niemiecki

Pinczer niemiecki

 • Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog, Active...

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

Pirenejski pies górski stojący na zielonej trawie

Pirenejski pies górski

 • Active, Suitable as guard dog, Can be left alone, Healthy...

 • Extra big, Long hair, White, Sand

płochacz niemiecki

Płochacz niemiecki

 • Child friendly, Intelligent, Active, No tendency to bite...

 • Medium, Long hair, Brown / Chocolate brown

podenco andaluzyjski rasa psa

Podenco andaluzyjski

 • Healthy, Hunting dog, Copes with heat, Active...

 • Medium, Short hair, White, Fawn

English Pointer

Pointer (English Pointer)

 • Child friendly, Healthy, Intelligent, Active...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

rasa PON

Polski owczarek nizinny (PON)

 • Child friendly, Intelligent, Suitable as guard dog, Playful...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Posokowiec bawarski

 • Easy to train, Hunting dog, Tracking dog, Obedient...

 • Medium, Short hair, Fawn, Brown / Chocolate brown, Orange / Mahagoni red

Posokowiec hanowerski stojący na polanie

Posokowiec hanowerski

 • Healthy, Hunting dog, Easy to care for, Tracking dog...

 • Medium, Short hair, Orange / Mahagoni red, Fawn

Pudel królewski

Pudel duży

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Intelligent...

 • Small, Long hair, Black, White, Fawn

Brązowy pudel miniaturowy na trawniku

Pudel miniaturowy

 • Suitable as first dog, Intelligent, Suitable as family dog, Easy to train...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Pudel średni biegający po trawie

Pudel średni

 • Easy to train, Suitable as first dog, Intelligent, Suitable as family dog...

 • Small, Long hair, Black, White, Fawn...

rasa hybrydowa Puggle

Puggle

 • Child friendly, Cat friendly, No tendency to bite, No tendency to bark

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

rasa retro-mops

Rassmo

 • Apartment dog, Child friendly, Suitable as first dog, Playful...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown...

Retriever z Nowej Szkocji na zielonej trawie

Retriever z Nowej Szkocji

 • Intelligent, Playful, Suitable as family dog, Easy to train...

 • Medium, Long hair, Orange / Mahagoni red, White

pies rasy Rhodesian Ridgeback

Rhodesian Ridgeback

 • Healthy, Intelligent, Suitable as guard dog, Lively...

 • Big, Short hair, Orange / Mahagoni red, Sand

Rosyjska bolonka kolorowa

 • Easy to train, Apartment dog, Suitable as first dog, Playful...

 • Extra small, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Rasa rosyjski toy

Rosyjski toy

 • Apartment dog, Child friendly, Suitable as first dog, Suitable as guard dog...

 • Extra small, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

rottweiler rasa psa

Rottweiler

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Easy to train, Child friendly...

 • Big, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red

Samoyed rasa

Samojed (Samoyed)

 • Child friendly, Playful, Active, Intelligent

 • Medium, Long hair, Cream, White

Sealyham Terrier

 • Easy to train, Child friendly, Playful, Suitable as family dog...

 • Small, Long hair, White

seter angielski pies myśliwski

Seter angielski

 • Child friendly, Intelligent, Active, No tendency to bite...

 • Extra big, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

seter irlandzki mahoniowy

Seter irlandzki mahoniowy (Irish Red Setter)

 • Intelligent, Playful, Active, No tendency to bite...

 • Medium, Long hair, Orange / Mahagoni red

shar pei

Shar Pei

 • Suitable as guard dog, Apartment dog, No tendency to run away, Calm

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

Pies rasy Shiba Inu

Shiba Inu: Charakterna rasa z Japonii

 • Suitable as guard dog, Lively, Hunting dog, Healthy...

 • Medium, Short hair, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown, Cream...

rasa shih txzu

Shih Tzu

 • Apartment dog, Playful, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

psy rasy Skye Terrier

Skye Terrier

 • Apartment dog, Suitable as guard dog, Lively, Hunting dog...

 • Medium, Long hair, Black, Blue / Silver, Cream...

rasa epagneul breton spaniel bretoński

Spaniel bretoński (Épagneul Breton)

 • Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog, Healthy...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

spaniel kontynentalny miniaturowy

Spaniel kontynentalny (Papillon i Phalene)

 • Apartment dog, Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

spaniel tybetański rasa psa

Spaniel tybetański

 • Suitable as family dog, Easy to train, Child friendly, Apartment dog...

 • Small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

Springer spaniel angielski

 • Easy to train, Child friendly, Intelligent, Playful...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

Springer spaniel walijski

 • Easy to train, Child friendly, Apartment dog, Intelligent...

 • Medium, Long hair, White

sznaucer miniaturowy rasa psa

Sznaucer miniaturowy

 • Suitable as guard dog, Intelligent, Playful, Obedient...

 • Small, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

Szpic mały i szpic średni na trawie

Szpic mały i szpic średni

 • Easy to train, Child friendly, Apartment dog, Suitable as first dog...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, Cream...

szpic miniaturowy

Szpic miniaturowy (Pomeranian)

 • Easy to care for, Apartment dog, Easy to train, Suitable as first dog...

 • Extra small, Long hair, Black, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver...

rasa psa szpic niemiecki duży

Szpic niemiecki duży

 • Suitable as guard dog, Child friendly, Healthy, Cat friendly...

 • Medium, Long hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

terier australijski rasa psa

Terier australijski

 • Apartment dog, Easy to train, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Small, Long hair, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver, Sand

pies rasy terier szkocki

Terier szkocki

 • Apartment dog, Suitable as guard dog, No tendency to bite, Does not moult

 • Small, Long hair, Black, Sand

welsh terrier

Terier walijski

 • Child friendly, Intelligent, Playful, Active...

 • Medium, Short hair, Black

Welsh Corgi Pembroke rasa psa

Welsh Corgi Pembroke

 • Suitable as family dog, Child friendly, Apartment dog, Suitable as first dog...

 • Small, Short hair, Black, Orange / Mahagoni red, Cream...

Westie terier

West Highland White Terrier

 • Apartment dog, Assitance dog, Child friendly, Suitable as first dog...

 • Small, Long hair, White

wilczarz irlandzki rasa psa

Wilczarz irlandzki

 • Child friendly, Easy to train, Intelligent, Playful...

 • Extra big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown, White

wyżeł niemiecki długowłosy

Wyżeł niemiecki długowłosy

 • Intelligent, Suitable as guard dog, Hunting dog, Tracking dog...

 • Big, Long hair, Orange / Mahagoni red, Brown / Chocolate brown, White

Wyżeł niemiecki krótkowłosy rasa psa

Wyżeł niemiecki krótkowłosy

 • Hunting dog, Obedient, Child friendly, Intelligent...

 • Medium, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

Wyżeł niemiecki szorstkowłosy

 • Intelligent, Child friendly, Healthy, Playful...

 • Big, Short hair, Black, Brown / Chocolate brown

wyżeł weimarski rasa psa

Wyżeł weimarski krótkowłosy

 • Intelligent, Playful, Hunting dog, Active...

 • Big, Short hair, Blue / Silver

yorkshire terrier rasa psa

Yorkshire Terrier

 • Playful, Apartment dog, Easy to care for, Active...

 • Extra small, Long hair, Orange / Mahagoni red, Blue / Silver

Discover your dog

Character traits (select any 5)

Suitable as first dog
Easy to train
Can be left alone
Apartment dog
Child friendly
Does not moult
Suitable as family dog
Gain little weight
Healthy
Intelligent
No tendency to bite
No tendency to bark
No tendency to run away
Suitable as guard dog
Playful
Cat friendly
Active
Calm
Lively
Tendency to drool
Hunting dog
Easy to care for
Copes with heat
Copes with cold
Tracking dog
Assitance dog
Obedient

Size

Extra small sized dog next to an average sized human

Extra small

1-4 kg

Small dog next to an average sized human

Small

5-10 kg

Medium sized dog next to an average sized human

Medium

11-25 kg

Large sized dog next to an average sized human

Big

26-44 kg

Extra large sized dog next to an average sized human

Extra big

45+ kg

Coat

Color

Pattern

FCI Group