Regulamin sklepu dla klientów zooplus.pl

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich  zamówień zawartych pomiędzy firmą zooplus SE, Sonnenstraße 15, D-80331 München (zwaną poniżej zooplus) i jej Klientami (w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)) w sklepie internetowym www.zooplus.pl.

2. Proces zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia i odsprzedaż komercyjna

1. Przebieg procesu zamówienia

zooplus oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

2. Umowa kupna

a. Produkty oferowane w sklepie są sprzedawane wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, tj. wyłącznie konsumentom zawierającym transakcję w celu, który nie może być przypisany ani do ich działalności gospodarczej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej. Oferty pojawiające się na naszej stronie internetowej www.zooplus.pl nie są zatem skierowane do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy to osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które zawierając transakcję, działają w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej.

b. Przedstawienie asortymentu w sklepie zooplus służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z zooplus następuje w momencie, gdy zooplus przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki) w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia otrzymania zamówienia. Jeżeli klient w ciągu tego terminu nie otrzyma mailowego potwierdzenia wysyłki, umowa z zooplus.pl nie została zawarta. 

c. W drodze odstępstwa od punktu 2.2.b., umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez zooplus informacji o płatności, jeśli wybrano metodę płatności z góry. Informacja o płatności zostanie wysłana do klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi informacji o płatności. W przypadku płatności z góry kwota faktury jest należna po otrzymaniu informacji o płatności i musi zostać zapłacona w ciągu 7 dni od jej otrzymania przelewem bankowym na jedno z kont określonych w punkcie 8.1.d. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje wpływ kwoty określonej na fakturze zamówienia na nasze konto. Jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na jednym z kont określonych w punkcie 8.1.d. po upływie 7 dni, zamówienie klienta zostanie automatycznie anulowane.

3. Limity zamówienia, odsprzedaż komercyjna

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta zooplus kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych. Zooplus zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert umownych, które zostały sporządzone w celu odsprzedaży towarów w celach handlowych.

4. Ograniczenie ilościowe, maksymalna wartość zamówienia, odsprzedaż komercyjna

Oferowane towary są sprzedawane wyłącznie w standardowych ilościach potrzebnych na użytek domowy i tylko osobom pełnoletnim. zooplus zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wprowadzenia klienta w błąd. Maksymalna dopuszczalna wartość zamówienia wynosi 7600 PLN. Odsprzedaż towarów w celach handlowych jest niedozwolona. zooplus zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które sprawiają wrażenie, że zostały złożone w celu odsprzedaży towarów w celach handlowych.

3. Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Dla Klientów z Szwajcarii wszystkie ceny są cenami netto, to znaczy nie zawierają ani niemieckiego ani szwajcarskiego podatku VAT. Podatek VAT, który może mieć zastosowanie zgodnie ze szwajcarskim prawem w przypadku importu dóbr do Szwajcarii, powinien zostać zgłoszony do odpowiedniego organu podatkowego przez Klienta w momencie dostawy lub zwrotu.

2. Koszty przesyłki

Tylko w zooplus.pl od 99 zł standardowa dostawa do domu gratis! Przy wartości zamówienia 8–78,99 zł koszty przesyłki wynoszą 15 zł (kurier DPD lub DHL) lub 12 zł (InPost Paczkomat® 24/7, dpd Pickup), przy wartości zamówienia 79–98,99 zł koszty przesyłki wynoszą 8 zł. W sklepie zooplus minimalna wartość zamówienia wynosi 8 zł.

Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 31 kg. Zamówienia o wadze powyżej 31 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi).

Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.

4. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Termin dostawy liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia przez Klienta umowy kupna-sprzedaży z zooplus (zgodnie z postanowieniami 2.2 Regulaminu sklepu), z wyjątkiem zakupu dokonywanego wraz z opcją płatności przelewem. W przypadku płatności przelewem za zakupiony towar, termin dostawy rozpoczyna się maksymalnie w ciągu 2 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient dokonał polecenia przelewu środków na rzecz zooplus z tytułu zakupu.

Czas dostawy może różnić się w zależności od dnia tygodnia, w którym złożono zamówienie. Maksymalny czas dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy.

Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, zooplus zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy zooplus nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, zooplus może wypowiedzieć umowę. Wówczas zooplus powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, zooplus zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta zooplus. zooplus ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, zooplus przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z zooplus. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością zooplus, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu zooplus.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 • Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę zooplus telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (zooplus SE, Sonnenstr. 15, D-80331 München, Niemcy, telefon: +48 12 20 05 223, service@zooplus.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie zooplus w ciągu 14 dni.

 • Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zooplus zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez Klienta koszty, łącznie z kosztami dostawy – z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez zooplus, standardowa usługa kurierska – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zooplus informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, z wyjątkiem zwrotu kwoty w przypadku zapłaty przez PayPal lub przy odbiorze gotówką– w takim przypadku zwrot następuje na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego. Klient w żadnym wypadku nie ponosi kosztów zwrotu. zooplus zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:

zooplus SE

c/o Dirks Consumer Logistics – Skalski-Logistic Park

Wojkowice, ul. Wrocławska 36

55-020 Żórawina

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W zooplus zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny jest bezpłatny. Firma kurierska odbierze przesyłkę od Klienta, a koszty z tym związane poniesie zooplus. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy


Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 •  zooplus SE, Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, Germany, service@zooplus.pl
 •  Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowysprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
 • Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
 • Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić.


7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep zooplus nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność internetowa Przelewy24, płatność przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, zooplus zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.


1. Płatność internetowa Przelewy24

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Możesz również skorzystać z płatności za pośrednictwem systemu BLIK. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę zooplus. 

2. Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez zooplus do klienta.

3. Opłata na rachunek

W tym wypadku, Klient zobowiązuje się opłacić rachunek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto zooplus. Nie możemy zagwarantować, że ta forma płatności będzie dostępna dla każdego zamówienia.

4. Apple Pay

Apple Pay jest dostępne jako metoda płatności dla urządzeń z systemem iOS w naszej aplikacji i mobilnym sklepie internetowym. Możesz wybrać tę metodę płatności w polu realizacji transakcji. Jest ona dostępna przez Safari i umożliwia płatność przy użyciu połączonej karty płatniczej. Płatność odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem konta Apple. Po złożeniu zamówienia użytkownik zostaje przekierowany do firmy Apple w celu autoryzacji płatności określonej wartości zamówienia. Gdy tylko zostaniemy poinformowani o autoryzacji, zostanie rozpoczęty proces wysyłki - w zależności od czasu dostawy wskazanego wraz z towarem.

W zależności od metody płatności wybranej za pomocą Apple Pay, zostanie ona obciążona faktyczną kwotą faktury, pomniejszoną o wszelkie rabaty, kupony itp. natychmiast po realizacji wysyłki.

5. Płatność gotówką przy odbiorze

6. Płatność kartą przy odbiorze

7. Płatność BLIK przy odbiorze

8. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. 

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN: 75 1240 6074 1111 0010 4440 7497

Odbiorca: zooplus SE

Adres odbiorcy: Sonnenstr. 15, 80331 Monachium

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Numer konta w systemie IBAN: PL75124060741111001044407497

Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

6. PayPal


7. Kupony

Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

8. Faktury

zooplus ma prawo wystawiać klientowi faktury drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne zostaną przesłane do klienta e-mailem w formacie PDF. Zafakturowany podatek od sprzedaży nie uprawnia klienta do odliczenia podatku naliczonego.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

10. Oferent sklepu

zooplus SE

Sonnenstraße 15

D-80331 München

Zarząd firmy:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Stefan Götz

Sąd w Monachium ("Amtsgericht"), HRB 273759

VAT ID: DE 200 164 421

NIP PL5263041909

11. zooPunkty

Z chwilą rejestracji i utworzenia konta „Mój zooplus“ oraz wraz z pierwszym zamówieniem Klient automatycznie otrzymuje prawo do bezpłatnego wzięcia udziału w Programie zooPunkty. Szczegóły dotyczące Warunków uczestnictwa w Programie można znaleźć tutaj.

Podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) zooplus wykorzystuje w celu informowania Klienta o stanie jego zooPunktów. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), nie ponosząc z tego tytułu żadnych innych kosztów, oprócz kosztów połączenia/wysyłki według taryf podstawowych.

12. Internetowe rozstrzyganie sporów

Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz zooplus nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.

13. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

14. Facebook Pixel Custom Audience

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających. Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie działają w sposób narzucający się im. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj. Mogą Państwo odmówić ściągania i użycia danych do prezentacji reklam przez Facebook Pixel. W tym celu mogą Państwo skorzystać z ustawień na stronie, po zalogowaniu się do serwisu Facebook. Ustawienia działają niezależnie od platformy, tzn. obejmują wszystkie urządzenia, komputer osobisty czy sprzęt mobilny.

Stan prawny regulaminu sklepu: 02.07.2021 r.

14. zooplus Abonament

1. Informacje ogólne

zooplus Abonament (dalej: Abonament) umożliwia zarejestrowanym klientom składanie automatycznych zamówień na artykuły kwalifikujące się do Abonamentu w regularnych odstępach czasu bez konieczności wielokrotnego ręcznego wprowadzania danych. Tymczasowe artykuły promocyjne są wyłączone z Abonamentu.

Zamówienia, które zostały już potwierdzone lub zrealizowane i zawierają produkt, który można subskrybować, można przekształcić w Abonament na koncie klienta w sekcji "Moje zamówienia".

Każde automatyczne zamówienie złożone w ramach Abonamentu stanowi dla zooplus wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa z zooplus zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zooplus wyśle zamówiony towar do klienta i potwierdzi wysyłkę do klienta kolejną wiadomością e-mail w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania automatycznego zamówienia (potwierdzenie wysyłki). Jeśli klient nie otrzyma potwierdzenia wysyłki w wyżej wymienionym terminie, umowa z zooplus nie zostaje zawarta.

Zanim zautomatyzowane zamówienie zostanie zrealizowane, zooplus wyśle klientowi wiadomość e-mail z przypomnieniem, umożliwiającą klientowi anulowanie lub zmianę zamówienia.

2. Rabat w zooplus Abonament

zooplus udziela rabatu od regularnej, codziennie aktualizowanej ceny artykułów dodanych do Abonamentu. Informacje na temat wysokości zniżki i produktów kwalifikujących się do Abonamentu można znaleźć na stronie "Informacje o Abonamencie". Rabat, który otrzymuje klient, ma zastosowanie do produktów objętych subskrypcją w momencie przetwarzania zamówienia. Niektóre szczegóły dotyczące Abonamentu i produktów (w tym cena, rabat i dostępność) mogą z czasem ulec zmianie. Każde zamówienie podlega aktualnym danym. zooplus zastrzega sobie prawo do zmiany rabatu w Abonamencie w dowolnym momencie. Rabatu na Abonament nie można łączyć z innymi zniżkami.

3. Dostępność produktu

Jeśli zamówiony artykuł nie jest dostępny w zaplanowanym terminie dostawy, zamówienie na ten artykuł zostanie automatycznie anulowane.

4 Okres obowiązywania, zmiany i anulowanie

Abonament  nie ma minimalnego okresu obowiązywania. Odstępy między dostawami są dowolnie wybierane w tygodniach, ale muszą wynosić co najmniej jeden (1) i maksymalnie szesnaście (16) tygodni. Zmiany, przerwy i anulowanie Abonamentu są możliwe w dowolnym momencie na koncie klienta w zakładce "Mój Abonament". zooplus może zmienić niniejsze warunki Abonamentu w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na stronie zooplus.pl i informując klienta z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach. Kontynuując Abonament, klient wyraża zgodę na te zmiany. Jeśli klient nie wyraża zgody na zmiany niniejszych warunków, musi anulować Abonament. Więcej informacji na temat rezygancji z Abonamentu można znaleźć tutaj

5. Metody płatności

Za produkty zamówione w ramach Abonamentu można zapłacić  za pomocą karty kredytowej, PayPal lub gotówką podczas odbioru zamówienia. Warunkiem płatności za pomocą karty kredytowej i PayPal jest aktualność i kompletność danych zapisanych na koncie klienta.

6. Postanowienia końcowe

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków w aktualnie obowiązującej wersji okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień.