Regulamin sklepu

  • 1. Zakres ważności regulaminu

    Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą zooplus AG, Sonnenstraße 15, D-80331 München (zwaną poniżej zooplus) i jej Klientami w sklepie internetowym www.zooplus.pl.