Regulamin sklepu dla konsumentów

  • 1. Zakres ważności regulaminu

    Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich  zamówień zawartych pomiędzy firmą zooplus SE, Sonnenstraße 15, D-80331 München (zwaną poniżej zooplus) i jej Klientami (w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)) w sklepie internetowym www.zooplus.pl.