10% rabatu dla organizacji

Pomagasz zwierzętom? Kupuj taniej

Wiele zwierząt w Polsce jest porzucanych lub pozostawionych własnemu losowi. W takich przypadkach często jedynymi, którzy ratują i pomagają porzuconym i niechcianym zwierzętom są schroniska lub organizacje działające na rzecz zwierząt. To właśnie dzięki nim te biedne porzucone stworzenia dostają nowy dom i nową szansę na lepsze życie. zooplus wspiera – nie tylko finansowo – zarejestrowane i posiadające określony status prawny organizacje. W ramach tej pomocy oferujemy 10% zniżki na zmówienia o wartości od 300 zł. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym Programie.

Chcesz otrzymać rabat?

Pomagasz zwierzętom i chcesz skorzystać z rabatu dla organizacji? Prześlij do nas następujące dane:

 • nazwa organizacji działającej na rzecz zwierząt – z rejestru Organizacji Pożytku Publicznego
 • liczba zwierząt przebywających pod opieką zgłaszanej organizacji
 • kopia statutu organizacji i aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Możesz to zrobić, korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres: service@zooplus.pl. W razie braku kopii elektronicznej dokumenty możesz też przesłać pocztą na adres: zooplus SE, Sonnenstraße 15b, 80331 München, Niemcy 

Jak to działa?

 • Po weryfikacji rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem członkostwa w Programie dla schronisk i organizacji działających na rzecz zwierząt.
 • Podczas kolejnych zakupów w sklepie zooplus zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła podanych w trakcie rejestracji do Programu.
 • Zniżka zostanie przypisana do aktywowanego konta tylko po wprowadzeniu adresu e-mail i uprzednio wybranego hasła.
 • Zniżka w wysokości 10% zostanie automatycznie uwzględniona podczas składania zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 300 zł.
 • Schronisko dla zwierząt lub organizacja działająca na rzecz zwierząt może posiadać tylko jedno konto uprawniające do zniżki i może wskazać tylko jeden adres dostawy produktów zakupionych ze zniżką, o której mowa.
 • Zniżka na zakup naszych produktów przyznana z tytułu prowadzenia działalności w schronisku dla zwierząt lub organizacji działającej na rzecz zwierząt uprawnia do skorzystania tylko z tej zniżki. Przyznana zniżka nie łączy się z innymi zniżkami lub kuponami rabatowymi. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednej formy zniżki.
 • Zniżka uprawnia do zakupu produktów na potrzeby zwierząt będących pod opieką schroniska dla zwierząt lub organizacji działającej na rzecz zwierząt wyłącznie w liczbie proporcjonalnej do liczby zwierząt aktualnie przebywających pod opieką danej placówki.
 • Zniżka nie obowiązuje na produkty oznaczone informacją „Specjalna cena”.
 • Zniżka jest adresowana wyłącznie do schronisk dla zwierząt i organizacji działających na rzecz zwierząt posiadających status organizacji pożytku publicznego, działających zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami etycznymi i obowiązującym prawem.
 • Korzystanie ze zniżki w celach handlowych jest zabronione.
 • zooplus zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu podmiotów prowadzących działalność charytatywną na rzecz zwierząt na podstawie rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w dowolnym momencie obowiązywania zniżki.
 • zooplus może w dowolnym momencie odebrać schronisku dla zwierząt lub organizacji działającej na rzecz zwierząt prawo do zniżki w razie nieprzestrzegania przez tę placówkę regulaminu Programu.
 • zooplus zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zwierząt przebywających pod opieką danego schroniska dla zwierząt lub organizacji działającej na rzecz zwierząt. W tym celu zooplus ma prawo zwrócić się z prośbą o udzielenie tej informacji bezpośrednio do schroniska dla zwierząt lub organizacji działającej na rzecz zwierząt lub do powiatowego lekarza weterynarii nadzorującego działalność danej placówki.

Więcej informacji

Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.