Polityka prywatności

Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub odwiedzanego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

Informacje w skrócie

 • 1. Kto jest administratorem danych?

 • 2. Które dane są przetwarzane w chwili wywołania naszej witryny internetowej?

 • 3. Czy ta witryna internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka)?

 • 4. Czy korzystamy z narzędzi analitycznych?

 • 5. Czy używamy reklam spersonalizowanych?

 • 6. Czy przekazujemy dane osobom trzecim?

 • 7. Do kogo można zwrócić się z pytaniem?

 • 8. W jaki sposób można cofnąć wyrażoną zgodę lub wnieść sprzeciw zgodnie?

Informacje dotyczące ochrony danych

A. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w zooplus

 • 1. Zakres obowiązywania i definicje

 • 2. Miejsce przechowywania danych

 • 3. Przetwarzanie danych w koncernie zooplus

 • 4. Ogólne usługi informatyczne

 • 5. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z praw osoby, której dane dotyczą

 • 6. Przekazywanie danych organom ścigania

B. Przetwarzanie danych podczas wywołania naszej witryny internetowej

 • 1. Pliki protokołu (tzw. logfiles)

 • 2. Pliki cookie i piksele

 • 3. Wtyczki

C. Przetwarzanie danych podczas korzystania ze sklepu internetowego

 • 1. Rejestracja i korzystanie z konta „Mój zooplus“

 • 2. Proces składania zamówienia i dostawa

 • 3. Program zooPunkty

 • 4. Preferencje dotyczące produktów

 • 5. Zachowania zakupowe i profilowanie

 • 6. Badania opinii klientów

D. Przetwarzanie danych w komunikacji z klientami

 • 1. Newsletter

 • 2. Facebook i Google Custom Audience

 • 3. Dostępność produktów – przypomnienie

 • 4. Marketing (e-mail)

 • 5. Marketing (poczta)

E. Prawa użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od zooplus w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres service@zooplus.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W każdej chwili może również odwiedzić nasz portal prywatności, aby dochodzić swoich praw jako osoba, której sprawa dotyczy:

Mam konto klienta zooplus

Nie mam konta klienta zooplus  

F. Pouczenie dotyczące szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres service@zooplus.pl albo odwiedzić nasz portal prywatności.

*"wcześniej" = najniższa cena artykułu w ciągu ostatnich 30 dni. Warunki dostawy

Metody płatności

Dostawa

 • Paczkomat®”
 • dpd

Bezpieczeństwo

Społeczność zooplus

 • Appstore
 • Google Play