Impressum

Obowiązek informacji zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG)

Oferent

zooplus AG

Sonnenstraße 15

D-80331 München


Siedziba firmy: Monachium

Wpisana do rejestru handlowego

Nr HRB 125080 Sąd Rejonowy w Monachium

VAT ID: DE 200 164 421

NIP PL5263041909


zooplus AG

Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN: 75 1240 6074 1111 0010 4440 7497

Odbiorca: zooplus AG

Adres odbiorcy: Sonnenstr. 15, 80331 München

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: imię i nazwisko klienta

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku


Zarząd firmy


dr Cornelius Patt

Andreas Maueröder

dr Mischa Ritter


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karl-Heinz Holland


Wysyłka towarów i adres zwrotny:


zooplus AG

c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park

Wojkowice, ul. Wrocławska 36

55-020 Żórawina


Kontakt: Proszę użyć naszego formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 20 05 223 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).


Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezamawiane zdjęcia, grafiki bądź teksty. Proszę pamiętać, że nie ma także możliwości ich odesłania.

Nadsyłane zdjęcia, grafiki lub teksty mogą podlegać obróbce przed publikacją. Nadesłanie to równoznaczne jest z udzieleniem zgody na ingerencję graficzną bądź edytorską przed publikacją. Oznacza również udzielenie zooplus AG prawa do nieodpłatnej, również anonimowej, publikacji tekstów, zdjęć lub innych grafik, zarówno online jak i offline, oraz prawa do ich rozpowszechniania. Nadawca materiałów zapewnia, iż ich publikacja nie łamie jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich i że prawa do ich rozpowszechniania nie są zbywane w żaden inny sposób.


zooplus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikację nadsyłanych materiałów przez osoby trzecie.


Porady, zalecenia i opinie autorów nadsyłanych materiałów firma zooplus AG może wziąć pod uwagę, jednak nie daje gwarancji ich uwzględnienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników bądź firmy zooplus AG za szkody na osobie, własności i mieniu w tym zakresie jest wykluczona. Publikowane materiały nie mogą być utożsamiane z opiniami firmy i jej pracowników.


Firma zooplus AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych zawierających linki odsyłające na stronę internetową zooplus.


Koncepcja i design

zooplus AG

Programowanie

zooplus AG 


Copyright

Logo i nazwa marki "zooplus" jest prawnie chroniona.

Zawartość strony podlega ochronie praw autorskich. Zwracamy uwagę, że jakiekolwiek użycie zdjęć, tekstów lub grafik w całości lub części, w formie drukowanej bądź elektronicznej, wymaga pisemnej zgody firmy zooplus AG.

Zawartość strony przeznaczona jest tylko do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne korzystanie z tej zawartości - komercyjne bądź niekomercyjne, szczególnie przechowywanie w bazach danych, rozpowszechnianie i powielanie, korzystanie w sposób handlowy, w tym udostępnianie podmiotom trzecim, w części, w całości lub w zmienionej formie – jest bez zgody właściciela praw autorskich niedozwolone. Podany właściciel praw autorskich jest w pełni odpowiedzialny za zawartość strony. Korzystanie ze znaków firmowych, względnie nazwy i logo, szczególnie w opisach produktów w sklepie, odbywa się w zgodzie i z poszanowaniem praw ich właścicieli. Używanie automatycznych mechanizmów (np. wyszukiwarek, robotów internetowych, botów indeksujących), na przykład w celu umożliwienia korzystnia z porównywarek cen i produktów, podlega również zatwierdzeniu.


Sklep zooplus posiada certyfikat dotyczący kontroli i sprzedaży bioproduktów wystawiony przez:


Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH

Bahnhofstrasse 9

76137 Karlsruhe

Niemcy


DE-ÖKO-007


Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz zooplus nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.