Pies w samochodzie podczas upału

Artykuł napisany przez Zespół redakcyjny zooplus
Pies z nosem przy szybie samochodu

Pies w pułapce: Jeśli chcesz pomóc psu zamkniętemu w samochodzie podczas upału, musisz pamiętać o obowiązujących przepisach.

Widzisz psa pozostawionego w samochodzie podczas upału? Dowiedz się, co możesz zrobić samodzielnie i o czym należy pamiętać z prawnego punktu widzenia.

Pies w pułapce

Pomimo ostrzeżeń i częstego poruszania tego tematu w mediach, takie sytuacje zdarzają się wielokrotnie: Każdego roku psy umierają w męczarniach pozostawione w samochodach przez swoich opiekunów – rzekomo tylko na chwilę.

Pies w samochodzie podczas upału: Ryzyko zagrażającego życiu udaru cieplnego

Podczas gdy niektórzy opiekunowie psów „szybko wyskakują” na zakupy do supermarketu, samochód stojący w pełnym słońcu staje się śmiertelną pułapką w ciągu kilku minut. Wówczas nawet otwarte okno nie wystarczy, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

W takich warunkach psy mogą bardzo szybko doznać zagrażającego życiu udaru cieplnego. Dlatego odpowiedzialni opiekunowie nigdy nie powinni zostawiać swoich podopiecznych samych w samochodzie.

Postępowanie w nagłych wypadkach

W przypadku zauważenia cierpiącego psa w nagrzanym samochodzie, liczy się każda minuta – należy działać szybko, ale w sposób przemyślany. W takiej sytuacji zawsze może zainterweniować policja lub straż pożarna, jednak apele o pomoc kierowane są również do wszystkich miłośników psów, którym dobro zwierząt leży na sercu, aby stanęli w obronie życia czworonoga.

Pomaganie w zaplanowany sposób

W takich okolicznościach postaraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • W pierwszym kroku postaraj się zlokalizować opiekuna psa lub właściciela samochodu. Jeśli samochód znajduje się na przykład na parkingu supermarketu, można go wezwać przez system nagłośnieniowy. Można też poszukać w sąsiednich sklepach lub popytać przechodniów.
  • Jeśli nie uda Ci się zlokalizować opiekuna zwierzęcia, ale uznasz, że życie psa nie jest jeszcze bezpośrednio zagrożone, zadzwoń na policję lub straż pożarną.
  • Zanotuj niezbędne informacje dotyczące zdarzenia: Datę, miejsce i godzinę oraz numer rejestracyjny, markę i kolor auta.
  • Jeśli to możliwe, udokumentuj zdarzenie najlepiej za pomocą zdjęć.
  • Poszukaj świadków, którzy będą mogli potwierdzić przekazane przez Ciebie informacje i zanotuj ich dane kontaktowe.
  • Zaczekaj na miejscu do czasu przybycia służb ratunkowych.

Sytuacja prawna: Czy można wybić szybę w samochodzie, aby uratować psa?

Jeśli stan psa jest krytyczny i nie ma czasu na czekanie na jego opiekuna czy służby, konieczne jest natychmiastowe działanie. Ale czy można samodzielnie wybić szybę w samochodzie, aby uratować psa?

Zanim zdecydujesz się na ten krok, najlepiej postępuj zgodnie ze wspomnianymi wskazówkami i zagwarantuj sobie zeznania świadków, aby uniknąć konsekwencji prawnych swojego działania.

Pies w samochodzie podczas upału: Kiedy wybić szybę?

Wybicie szyby jest oczywiście zniszczeniem mienia, stanowi czyn zabroniony i jako taki jest zagrożony karą, z którą należy się liczyć.

JEDNAK w nagłych wypadkach sytuacja wygląda inaczej: Jeśli życie psa pozostawionego podczas upału w samochodzie jest zagrożone, a służby ratownicze nie są w stanie dotrzeć na miejsce w porę, zachodzi stan wyższej konieczności, opisanej w art. 26 par. 1 Kodeksu Karnego, który uzasadnia jej wybicie i zwalnia osobę tego dokonującą z odpowiedzialności karnej. Niemniej, wskazane jest uzyskanie zgody policji.

Pies w samochodzie podczas upału: Rozpoznanie stanu zagrożenia życia

To, czy pies znajduje się w stanie zagrażającym jego życiu można rozpoznać na przykład po tym, że jest wyraźnie niewydolny oddechowo, ciężko dyszy, ma problemy ze wstaniem lub jest nieprzytomny.

Jeśli więc jesteś w stanie udowodnić, że życie psa było zagrożone, znalezienie jego opiekuna było niemożliwe i Twoja interwencja była jedyną szansą na przeżycie zwierzęcia, nie musisz obawiać się kary.

Kto ponosi koszty interwencji?

Właściciel uszkodzonego samochodu może chcieć dochodzić od Ciebie odszkodowania za zniszczone mienie, dlatego tak ważne jest udokumentowanie całej sytuacji, aby potwierdzić zaistnieje stanu wyższej konieczności.

Natomiast za pozostawienie psa samego w samochodzie podczas upału jego opiekunowi grozi mandat karny.

Bezpieczne i prawidłowe wybicie szyby samochodowej

Zanim wybijesz szybę, sprawdź, czy drzwi lub okna nie można otworzyć przez szczelinę, która mogła zostać pozostawiona. Jeśli nie, spróbuj wybić szybę boczną, aby zminimalizować szkody.

Najlepiej użyć w tym celu szpiczastego młotka, podobnego narzędzia lub dużego, ostro zakończonego kamienia. Absolutnie nie próbuj tego robić gołymi rękami. Nie uderzaj także w środek szyby, a lepiej w jej narożnik. Dzięki temu unikniesz zranienia siebie lub przebywającego w aucie psa.

Pies w samochodzie podczas upału: Pierwsza pomoc

Gdy tylko uda Ci się uwolnić psa, powinien on jak najszybciej otrzymać pomoc, którą szerzej opisujemy w osobnym artykule pod tytułem „Pierwsza pomoc dla psów”.

Prawidłowa ocena sytuacji nagłych

Weź pod uwagę fakt, że życie nie wszystkich psów znajdujących się w lecie samych w samochodzie jest zagrożone. Niektóre auta wyposażone są w klimatyzację, która działa również przy wyłączonym silniku, a czasami ich opiekunowie rzeczywiście zostawili je na dosłownie kilka minut, aby na przykład opłacić parking.

Jeśli więc psu wydaje się (jeszcze) nic nie dolegać, zachowaj spokój i poczekaj na ewentualne przybycie opiekuna.

Sytuacja prawna: Pozostawienie psa bez opieki w samochodzie podczas upału jest karalne

Takie działanie jest karalne i może zostać uznane za znęcanie się nad zwierzętami, za co zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt (art. 35 ust. a) grozi kara grzywny, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia, a w szczególności: […], 17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu lub życiu.


Zespół redakcyjny zooplus
zooplus Redaktion

Zespół redakcyjny zooplus tworzą eksperci i redaktorzy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie hodowli zwierząt: Florian, Luisa ze swoim białym owczarkiem szwajcarskim Elyosem oraz Franziska ze swoim maltańczykiem Emmy i koniem Rubi. Wraz z dużą siecią ekspertów ds. zwierząt pracują nad tym, aby Magazyn zooplus był zaufanym źródłem informacji dla wszystkich opiekunów i miłośników zwierząt. Celem zespołu jest dostarczanie ekscytującej wiedzy o zwierzętach oraz istotnych informacji na temat właściwej opieki nad nimi.


Najczęściej polecane