Zatoczek rogowy

zatoczek rogowy

Małe zatoczki rogowe swoją nazwę zawdzięczają kształtowi swojej skorupy. Często – obok krewetekrybek akwariowych – stanowią dodatkową ozdobę akwarium. Rodzaj europejski jest łatwo dostępny w różnych sklepach stacjonarnych i internetowych. W Internecie znajdziesz również odpowiedni pokarm dla tych mięczaków, który możesz wygodnie zamówić online.

Wygląd

Jak wyglądają zatoczki rogowe?

Typowa dla zatoczków rogowych jest stosunkowo płaska muszla. Zawsze jest lewoskrętna i osiąga wielkość około 4 centymetrów. Z reguły ciało i muszla są ciemnobrązowe, czerwonawe, a nawet czarne. Zatoczek ma jedno płuco, ale większość tlenu pobiera przez skórę. Dzięki wysokiej zawartości hemoglobiny zwierzę może z łatwością przetrwać nawet w wodach o niskiej zawartości tlenu.

Oprócz klasycznego zatoczka rogowego spotkać można odmiany albinotyczne w białym kolorze – należą do rzadkości, dlatego cieszą się dużą popularnością wśród hodowców-amatorów. Przez hodowlę do handlu trafiło również wiele innych wersji kolorystycznych, na przykład niebieska i różowa. Młode zwierzęta zawsze wyglądają nieco pstrokato, ponieważ tkanka płaszcza prześwituje. Zewnętrzna skorupa u młodych zwierząt nie jest jeszcze w pełni ukształtowana.

Gatunki zatoczków rogowych

Jakie istnieją gatunki zatoczków rogowych?

Klasyczny gatunek zatoczka rogowego jest brązowy, może podchodzić pod czerwonoczarny i występuje głównie w wodach słodkich w Europie. Oprócz tego powstały już liczne gatunki hodowlane, których cechy są obecnie w pełni dziedziczne. Szczególnie popularne wśród hobbystycznych hodowców zatoczków rogowych są okazy o różowym i niebieskim zabarwieniu. Płeć jest zasadniczo nie do rozróżnienia, ponieważ zatoczki są obojnakami. Każde zwierzę może przejąć podczas kopulacji zarówno żeńskie, jak i męskie cechy. W przypadku tych stworzeń możliwe jest nawet samozapłodnienie.

Pochodzenie

Skąd właściwie pochodzą zatoczki rogowe?

Zatoczek rogowy pochodzi z Europy i jest powszechnie spotykany w wielu wodach słodkich na tym kontynencie. Na biotop bezkręgowce te upodobały sobie głównie jeziora i spokojniejsze odnogi rzek o temperaturze wody wynoszącej powyżej 12°C. Potrafią jednak przetrwać również w znacznie zimniejszych i cieplejszych wodach. Zasięg ich występowania jest zaskakująco duży i rozciąga się od południowej Skandynawii aż po Syberię. Zatoczki doskonale czują się na mulistym dnie – tutaj też hibernują.

Żywienie

Czym żywią się zatoczki rogowe na wolności i w miejscu swojego pochodzenia?

Planując zakup zatoczka rogowego, należy najpierw zasięgnąć informacji na temat jego żywienia. Na wolności zwierzęta te są na ogół wszystkożerne. Mimo to ich głównym pokarmem są glony i martwe części roślin. Oprócz tego obojnaki te chętnie żywią się padliną, która osiada na dnie rzek i jezior.

W akwarium zatoczki utrzymują porządek, zjadając resztki pokarmu. W tej funkcji są bardzo popularne zwłaszcza wśród hodowców-amatorów krewetek. Zjadanie pozostałości roślin i zwierząt znacznie poprawia jakość wody i zapobiega powstawaniu niebezpiecznych patogenów. Zdarza się, że zatoczki sięgają również po zdrowe rośliny w akwarium – ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy w wodzie nie ma wystarczającej ilości szczątków roślinnych. W takim przypadku do wody należy dodać specjalny pokarm dla ślimaków, aby zapobiec obumieraniu roślin.

Gdy zatoczki rogowe zaczynają się szybko rozmnażać, jest to zawsze spowodowane zbyt dużą ilością pokarmu. Należy ją wówczas zmniejszyć poprzez konsekwentną higienę i czyszczenie akwarium. Ponadto należy zapewnić wystarczającą podaż białka – zwłaszcza w przypadku planowej hodowli zatoczka rogowego. W razie niezaspokojenia zapotrzebowania na ten składnik roztoczki atakują własne potomstwo.

Warunki bytowe dla zatoczka rogowego

Na co należy zwrócić uwagę?

Mówiąc o amatorskiej hodowli zatoczka rogowego, warto zauważyć, że jest to zajęcie nawet dla początkujących. Wynika to chociażby z wysokiej tolerancji temperatury u tych zwierząt. Mogą żyć w wodach, których temperatura waha się od 4°C do 26°C. Jednak ogólna zasada akwarystyki mówi, że temperatura w akwarium powinna wynosić co najmniej 10°C, a jeszcze lepiej 12°C.

Jeśli chodzi o twardość wody, zwierzęta te stosunkowo dobrze przystosowują się do istniejących warunków. Poziom pH w żadnym wypadku nie może wskazywać na odczyn kwaśny. Idealne dla hodowli i chowu zatoczka rogowego są wartości zasadowe od 6,5 do 8,5. Pojemność zbiornika powinna wynosić co najmniej 10 litrów. Z uwagi na fakt, że zatoczki są przeważnie trzymane z innymi zwierzętami – głównie z krewetkami – zaleca się zakup akwarium o pojemności co najmniej 20 litrów.

Zwierzęta można trzymać pojedynczo albo w grupie. Są między sobą bardzo zgodne i szybko się rozmnażają, jeśli sytuacja pokarmowa sprzyja, a temperatura wody wynosi powyżej 14°C – to najlepsze warunki wyjściowe do hodowli zatoczka rogowego. Ważne, aby w wodzie był jak najsłabszy prąd i dużo roślin, których szczątkami zwierzęta te się żywią. Należy unikać tworzenia wąskich miejsc, gdyż może dojść w nich do zakleszczenia. Do towarzystwa nadają się zwłaszcza małe krewetki i rybki akwariowe. W żadnym wypadku nie wolno wpuszczać do akwarium raków, krabów ani krewetek olbrzymich, ponieważ traktują one zatoczki rogowe jako pokarm.

zatoczek rogowy brązowy

Hodowla zatoczka rogowego

Aspekty zdrowotne i maksymalna długość życia

Z reguły zatoczki rogowe żyją około 15 miesięcy. Przy odpowiednich warunkach utrzymania zwierzęta te mogą osiągnąć wiek nawet do 3 lat. W tym celu należy zapewnić odpowiednie warunki wodne w akwarium. Szczególnie ważna jest wystarczająca ilość minerałów do budowy skorupy. Wprawdzie zatoczki mogą bez problemu przetrwać zarówno w miękkiej, jak i w twardej wodzie. Jednak zawsze lepsza jest większa ilość wapnia, pozwalająca zwierzętom wytworzyć bardziej wytrzymałą skorupę. W związku z tym, aby zwierzęta mogły osiągnąć sędziwy wiek, warto stosować specjalny pokarm dla ślimaków lub zadbać o twardość całkowitą wody na poziomie 10.

Oprócz tego skorupa jest bardzo wrażliwa na kwaśne środowisko. Kwaśna woda atakuje muszlę i prowadzi do powstania w niej małych otworków. Poza tym mało co może zaszkodzić tym zwierzętom. Wielu profesjonalnych hodowców i amatorów chętnie pozwala swoim pupilom przezimować w ogrodowym stawie. Wówczas powinien on mieć jednak co najmniej 80 centymetrów głębokości i przynajmniej 200 litrów pojemności.

Największym zagrożeniem dla zdrowia jest zazwyczaj sam ślimak. Jego przegęszczenie może zaburzyć równowagę w stawie lub akwarium. Może także stanowić problem dla innych mieszkańców biotopu, zwłaszcza dla krewetek, które są z zatoczkiem często zsocjalizowane.

Gdzie można kupić zatoczka rogowego?

Zakup zatoczka rogowego zasadniczo nie stanowi problemu. Zwierzęta można znaleźć w prawie każdym specjalistycznym sklepie zoologicznym lub akwarystycznym. Tutaj, podczas osobistej rozmowy ze sprzedawcą, otrzymasz również dalsze wskazówki dotyczące postępowania z zatoczkiem rogowym i niezbędnych do jego utrzymania warunków. Ponadto hodowla zatoczków rogowych jest w Europie ogólnie powszechna. W związku z tym można też skontaktować się bezpośrednio z jednym z hodowców, u którego można zamówić ślimaki.

Wielu hodowców prowadzi własne sklepy, gdzie można kupić zwierzęta i zasięgnąć porady. Jedną z opcji jest również zakup przez Internet. Tutaj czeka na Ciebie największa oferta zatoczków rogowych, które możesz bardzo szybko zamówić. Koszt pojedynczego osobnika zaczyna się zwykle od około 7 złotych. Czasami ceny bywają wyższe – często zależy to od nakładów związanych z hodowlą i od konkretnego ubarwienia.

Warunki bytowe dla zatoczka rogowego w skrócie

  • Zatoczki rogowe są gatunkiem powszechnie występującym głównie w Europie i uchodzą za wyjątkowo zdolne do adaptacji.
  • Zwierzęta te potrafią przetrwać nawet w niskich temperaturach wynoszących około 4°C, a w górnym zakresie w temperaturach na poziomie około 26°C.
  • W temperaturze powyżej 14°C i przy wystarczającej ilości pokarmu rozmnażanie odbywa się niemal samoistnie, dlatego ślimaki te są popularne wśród hodowców.
  • Zwierzęta są obojnakami, które mogą zmieniać płeć.
  • Zatoczki rogowe żywią się szczątkami roślin i zwierząt, oczyszczając tym samym wodę.
  • Zatoczki rogowe socjalizują się głównie z rybkami akwariowymi i krewetkami karłowatymi.
  • W toku hodowli uzyskano różne kolory: oprócz klasycznego czerwonobrązowego ubarwienia występuje na przykład różowe i niebieskie.
  • Zatoczki rogowe bardzo dobrze nadają się dla początkujących, ponieważ są stosunkowo łatwe w utrzymaniu.
  • Obfitość pokarmu prowadzi do przegęszczenia, a to z kolei do zaburzenia równowagi biosystemu w akwarium.
  • Wiek zatoczków rogowych wynosi zazwyczaj 15 miesięcy, ale przy dobrych warunkach utrzymania zwierzęta te mogą dożyć nawet 3 lat.
Najczęściej polecane
8 min

Pawie oczko (gupik)

Gupiki, zwane też pawimi oczkami, cechuje różnorodność kolorystyczna i odporność na drobne błędy w utrzymaniu. Dowiedz się więcej!