Rośliny akwariowe

rośliny w akwarium

Rośliny wodne to coś więcej niż tylko dekoracja akwarium – utrzymują wodę w czystości i zaopatrują zwierzęta w tlen.

Niezawodni pomocnicy

Rośliny wodne wchłaniają jony amonowe oraz azotany z rybich ekskrementów, dzięki czemu odkażają wodę. W ich wnętrzu wskutek fotosyntezy dwutlenek węgla zamieniany jest w tlen. Te właśnie procesy sprawiają, ze życie w akwarium jest w ogóle możliwe. Dzięki roślinom akwaria stają się małymi ekosystemami, które są w stanie bez problemów funkcjonować jedynie z niewielką pomocą człowieka!

Rybom rośliny akwariowe oferują możliwość ukrycia się przed większymi i bardziej agresywnymi osobnikami. Możliwość taka szczególnie istotna jest dla młodych ryb, które bez odpowiednich kryjówek często padają ofiarą wygłodniałych większych drapieżców.

prefesjonalne akwaria dla ryb

Co można zrobić, by rośliny wodne dobrze się rozwijały, a akwarium stało się trwałym systemem?

Do fotosyntezy rośliny potrzebują światła, wobec czego większość z nich jest światłolubna. Jednak ich bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi powinno się unikać, zdecydowanie zaleca się stosowanie w akwariach sztucznego oświetlenia o odpowiednim spektrum, bądź pośredni kontakt ze światłem słonecznym.

Także w optymalnych warunkach rośliny akwariowe wymagają czasu, by móc się rozwinąć. Od momentu zasadzenia potrzeba im około czterech do pięciu tygodni, by rozwinęła się biologiczna równowaga. Wówczas stabilizuje się mały wodny świat, który nie potrzebuje żadnej zewnętrznej ingerencji, poza regularnym czyszczeniem wody.

Jeśli chcesz zadbać o to mini-środowisko w zależności od rodzaju rośliny regularnie ją przycinaj, a jej odcięte końce zasadź ponownie, w ten sposób uzyskując nowe rośliny.

W naszym Magazynie dowiesz się wszystkiego na temat roślin akwariowych i ich pielęgnacji!

Najczęściej polecane