Wymiana wody w akwarium

wymiana wody w akwarium

Odkąd istnieją domowe akwaria dekoracyjne, toczy się dyskusja na temat wymiany wody, jej konieczności i częstotliwości. Chociaż ten mit został już obalony, niektórzy hodowcy ryb ozdobnych nadal wierzą, że również w ich akwariach może istnieć coś w rodzaju „równowagi biologicznej”, podobnej do tej, jaka panuje w naturze, i uzasadniają tym potrzebę zachowywania „cennej” starej wody i niewymieniania jej na nową nawet częściowo. Wymiana wody w akwarium jest konieczna!

Po co zmieniać wodę w akwarium?

Teoretycznie coś w tym może być, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Akwarium, bez względu na swój rozmiar, zawsze będzie sztucznym systemem, który nie powstał ani nie funkcjonował zgodnie z normami ewolucyjnymi. W przyrodzie trwa nieustanna przemiana materii – wszystko, co się nagromadzi, ulega dalszemu rozkładowi i rozpada się na podstawowe składniki. Następnie, w oparciu o te składniki, powstaje nowe życie. W akwarium jednak ten łańcuch przemiany materii nie jest kompletny i dlatego niektóre produkty pozostają nieprzetworzone. Z czasem więc sumują się i powstaje ich coraz większe stężenie. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której nawet najbardziej przystosowana ryba ozdobna ma już dość i po cichu żegna się z życiem („Dlaczego ona, przecież wyglądała tak zdrowo?”).

Częściowa wymiana wody

Sytuacja nie powinna i nie może zajść tak daleko! Właściwym środkiem zaradczym, a jednocześnie sposobem na „czystą” wodę, jest regularna częściowa wymiana wody. Jak często i ile wody trzeba wymieniać, zależy przede wszystkim od wielkości zbiornika i gęstości zarybienia.

Jak często wymieniać wodę w akwarium?

Ogólna zasada dotycząca częstotliwości: Im mniejsze akwarium i im więcej ryb w nim żyje, tym częściej należy wymieniać część starej wody na nową. Ilość wody, którą należy wymienić, wynosi zwykle 30%, czyli około jednej trzeciej objętości zbiornika. Wymiana tej ilości wody co 14 dni to dobre podejście, które nie powinno w zasadzie nigdy spowodować problemów, jak byłoby to w przypadku wymiany zbyt małej ilości. Akwaryści hodujący większe pielęgnicowate, na przykład z jeziora Malawi, co tydzień podmieniają do 50% wody w zbiorniku, gdyż jest on zazwyczaj gęsto zarybiony.

Jak wygląda wymiana wody w akwarium?

Technika wymiany wody zależy wprawdzie od wielkości urządzenia, ale zazwyczaj odbywa się za pomocą węża. Wodę spuszcza się za pomocą węża do wiadra albo bezpośrednio do odpływu (położonego niżej niż akwarium!). Następnie dopuszcza się świeżą wodę. Małe oznaczenie na krawędzi akwarium ułatwia wymianę stałej ilości wody. Temperatura świeżej wody powinna być taka sama jak temperatura wody w akwarium lub nieco niższa.

Najczęściej polecane