Sprawdzenie wartości azotynów w akwarium

We współpracy z Sera
wartości azotynów w akwarium

Raz w tygodniu należy sprawdzić trzy podstawowe wartości wody w akwarium – wartość azotynów, pH i twardość węglanów. W tym artykule omawiamy wartość azotynów.

Azotyny w akwarium – skąd się biorą?

Azotyny powstają podczas rozkładu kału ryb. Blokują rozprowadzanie tlenu w organizmie ryby. Przy wysokim stężeniu azotynów zwierzęta niejako duszą się od środka. Normalnie azotyny w akwarium są rozkładane przez bakterie Nitrobacter do stosunkowo nieszkodliwego azotanu. Bakterie dostosowują swoją populację do obecnych w akwarium ryb i podawanego pokarmu. Bakterie nie są jednak w stanie poradzić sobie z nadzwyczajnymi obciążeniami, takimi jak martwa ryba rozkładająca się niezauważenie w akwarium.

Dlatego raz w tygodniu należy sprawdzać poziom azotynów w akwarium. Pomiar przed zmianą wody dostarcza cennych informacji o tym, czy przepływ azotu jest prawidłowy.

Zawartość azotynów w akwarium

Amoniak
NH3/NH4
Bakterie Nitrosomonas przetwarzają amoniak i tlen na azotyny.

Azotyn NO²
Bakterie Nitrobacter przetwarzają azotyn i tlen na azotan.

Azotan NO³
woda H2O
bez obciążenia azotowego

test wody w akwarium

Co wskazują wyniki pomiarów wartości wody?

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd działań, które należy podjąć, oraz omówiono ocenę wyników pomiarów wartości wody.

Wynik pomiaru azotynów Ocena
0,1 mg/l i mniej wszystko ok, wymieniać wodę jak zwykle
0,3 mg/l Zanieczyszczona woda – sprawdź, czy filtr działa prawidłowo lub czy nie brakuje jakiejś z ryb.
0,5 mg/l Zanieczyszczona woda – sprawdź, czy filtr działa prawidłowo lub czy nie brakuje ryby. Pamiętaj, aby przygotować świeżą wodę.
Znajdź przyczynę zanieczyszczenia wody.
Czy filtr działa prawidłowo?
Brakuje jakiejś ryby?
Czy ryby zostały przypadkowo przekarmione?
Usuń nieprawidłowości, np. poprzez odessanie resztek pokarmu.
1,0 mg/l i więcej Natychmiast wymień 50% wody. Przygotuj świeżą wodę. Sprawdź i napraw błędy.

Istnieją różne przyczyny zbyt wysokiego poziomu azotynów:

  • Twoje akwarium jest zdecydowanie przepełnione. Akwarium było eksploatowane przez dłuższy czas (4 tygodnie) ze zbyt dużą liczbą ryb (nadmierne zarybienie). Należy poinformować akwarystę o rodzaju i ilości ryb oraz o wielkości akwarium.
  • Środek do uzdatniania wody nie został zastosowany zgodnie z instrukcją.
  • Filtr nie działa prawidłowo.
  • Możliwe, że miało miejsce leczenie choroby za pomocą leku przeciwbakteryjnego. Należy pamiętać, że środki te nie rozróżniają bakterii pożytecznych i szkodliwych.
  • Przypadkowo podano zbyt dużą ilość pokarmu raz lub kilka razy.
Najczęściej polecane