Pukanie w akwarium

rybki ozdobne

Jakie skutki może mieć nasze pukanie w akwarium dla jego mieszkańców? Dwaj naukowcy przeprowadzili badanie ultradźwiękowe kilku akwariów w ogrodzie zoologicznym w Schönbrunn i doszli do zaskakujących wniosków.

Badanie

W akwarium o pojemności metra sześciennego ukryto pod wodą mikrofon połączony z urządzeniem rejestrującym. Kiedy tylko odwiedzający ogród zapukał w szybę akwarium, w ułamku sekundy włączał się magnetofon i rejestrował wydarzenie. W początkowej fazie eksperymentu Helmut Kratochvil i Harald Schwammer przez cztery tygodnie badali aktywność związaną z pukaniem w szkło. Liczyli uderzenia każdorazowo setki odwiedzających od południa w poniedziałek do piątkowego południa oraz od 12 w piątek do 12 w poniedziałek. Następnie umieścili na szybach trzy szyldy: „Pukanie w akwarium zabija ryby”, „Tylko stuknięci stukają w akwaria” oraz „Prosimy nie pukać w szyby”.

pokarm dla rybek

Rezultaty

Aktywność związana ze stukaniem w szyby była dużo wyższa w tygodniu niż w weekendy, co wiązać się mogło z wizytami licznych wycieczek szkolnych w czasie lekcji. Na sto odwiedzających pukano w akwarium średnio dwukrotnie. W dni szczytu, podczas których ogród zwiedzało około 15 000 osób, nawet 300 razy dochodziło do naruszenia reguły. Na jednego stukającego odwiedzającego przypadało średnio od dwóch do czterech uderzeń. W jednym przypadku stuknięto w szybę 72 razy pod rząd, co stanowiło zdecydowane obciążenie dla ryb. Takie samo natężenie dźwięku w powietrzu oznaczałoby dla nas poziom decybeli, który mógłby prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Dla ryb ma to skutki znacznie poważniejsze: Ponieważ ciśnienie akustyczne pod wodą jest znacznie wyższe niż w powietrzu, można zakładać, że spora część zgonów ryb w publicznych akwariach spowodowana jest właśnie pukaniem w akwarium.

klopfen ans aquarium

Szyldy na akwariach

Pukanie odwiedzających w szyby akwariów i terrariów umotywowane jest najczęściej chęcią poruszenia nieaktywnego zwierzęcia lub zwrócenia jego uwagi. Pojawiło się pytanie, jak nakłonić odwiedzających, by zaprzestali tego typu prób. Naukowcy umieścili na frontowych szybach akwariów owe wspomniane już wyżej szyldy. Klasyczne „Prosimy nie pukać w szyby” zredukowało pukanie o 72%. Lepiej spisał się napis „Pukanie w akwarium zabija ryby”, zapobiegł 82% hałasu. Najlepiej wypadł napis „Tylko stuknięci stukają w akwaria”, zadziałał w 90% przypadków.

prefesjonalne akwaria dla ryb

Konsekwencje pukania w akwarium

Przedłożone wyniki powinny koniecznie zostać wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu akwarium czy też tego planach. Z jednej strony różne działanie napisów na szyldach stanowi interesujący przykład tego, jak można wpłynąć na człowieka, z drugiej należy przemyśleć jak zagwarantować rybom 100% ochronę przed hałasem, na przykład poprzez dodatkową autonomiczną szybę przed akwarium.

Zajrzyj do naszego działu akwarystycznego w internetowym sklepie dla zwierząt zooplus.

Najczęściej polecane