Linienie u węży: Rozpoznaj objawy, uniknij problemów

linienie u węży

Zewnętrzna warstwa skóry nie rośnie wraz ze wzrostem węża, dlatego musi on regularnie zrzucać skórę.

Linienie u węży jest procesem całkowicie naturalnym, który powtarza się w regularnych odstępach czasu przez całe ich życie. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego węże muszą zrzucać skórę i jak możesz wspierać mieszkańca swojego terrarium podczas tego procesu.

Dlaczego gady zrzucają skórę?

Wszystkie gady rosną przez całe swoje życie, ale ich wierzchnia warstwa skóry (naskórek) nie rośnie wraz z nimi. Z tego powodu natura pomaga gadom dosłownie zrzucać skórę w regularnych odstępach czasu. W ten sposób zdzierają naskórek, który stał się zbyt mały. Pod spodem znajduje się wtedy nowa, już odrośnięta skóra.

W zależności od gatunku gada linienie może przebiegać w różny sposób: Jaszczurki, na przykład, zrzucają skórę stopniowo i w strzępach. Z kolei węże zazwyczaj zrzucają skórę w jednym kawałku – z każdą pojedynczą łuską od głowy do końca ogona. W idealnym przypadku pozostaje ich kompletna stara powłoka zewnętrzna, tzw. wylinka lub egzuwium (exuvium).

Jak często węże zrzucają skórę?

Zdrowe młode zwierzęta rosną szybko i dlatego zrzucają skórę częściej niż starsze węże. Główna faza wzrostu węża jest ograniczona do pierwszych dwóch do trzech lat życia. Młode osobniki linieją mniej więcej co cztery do sześciu tygodni.

Po tym czasie wzrost spowalnia się i linienie u węży występuje rzadziej – starsze węże zrzucają skórę tylko dwa do trzech razy w roku.

Jak stwierdzić, że wąż wkrótce zrzuci skórę?

Węże odnawiają swoje zewnętrzne łuski w całości. Dotyczy to nawet oczu, które są chronione przez przezroczystą łuskę (okulary lub rogówka).

Wyraźną oznaką zbliżającego się linienia u węża jest mleczne zmętnienie oczu. Ale nie tylko oczy, również skóra węża traci swój blask i staje się blada i matowa.

Dlaczego tak się dzieje? Jeszcze przed linieniem węży, nowa skóra zewnętrzna rozwija się pod starym naskórkiem. Pomiędzy tymi dwoma warstwami skóry powstaje wydzielina, która nazywana jest limfą wylinkową. Ten płyn powoduje zmętnienie a przede wszystkim oddzielenie się starego od nowego naskórka. Na kilka dni przed linieniem matowe zabarwienie skóry ponownie znika.

Z powodu zmętniałych oczu wąż widzi nieco gorzej, a jego skóra jest bardziej wrażliwa niż zwykle z powodu nadchodzącej wylinki. Zauważysz też, że Twój podopieczny reaguje teraz bardziej nerwowo na bodźce. W tym okresie, który trwa około tygodnia, zwierzęta wycofują się, jedzą bardzo niewiele lub wcale i chcą być pozostawione w spokoju.

Bez obaw: To normalne zachowanie i nie musisz się niepokoić.

Typowe objawy linienia u węży:

  • mętne oczy
  • matowe zabarwienie skóry
  • wycofanie się węża
  • nieprzyjmowanie pokarmów
  • częstsze reakcje agresywne

Jak przebiega właściwa wylinka węża?

Kiedy nowy naskórek jest już uformowany, wąż zaczyna ocierać pysk o szorstkie i ostre przedmioty w terrarium.

Powoduje to rozerwanie starej skóry i wąż stopniowo próbuje uwolnić się od starej szaty. Aby to zrobić, wpełza w wąskie szczeliny i rozwidlenia gałęzi. Kiedy skóra górnej i dolnej szczęki zostanie poluzowana i zagięta do tyłu, wąż próbuje zrolować pozostałą warstwę.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w terrarium znajdziesz odwróconą do wewnątrz skórę węża. Po zakończeniu wylinki wąż rozbłyśnie nowym blaskiem i najpiękniejszą feerią barw.

Aby wąż mógł zrzucić swoją starą skórę, musi się ona rozciągnąć. Dlatego zrzucona szata węża będzie szersza i do 30 procent dłuższa niż wcześniej.

© JCLobo / stock.adobe.com
W przeciwieństwie do innych gadów węże całkowicie zrzucają skórę. Po linieniu pozostaje kompletna skóra zewnętrzna.

Czy podczas linienia węża mogą wystąpić problemy?

Jeśli u węża nie nastąpiła całkowita wylinka, mogą pojawić się problemy. Może się to od czasu do czasu zdarzyć u każdego węża i może mieć różne przyczyny.

Może to być spowodowane na przykład brakiem możliwości ścierania, zbyt niską wilgotnością w terrarium lub tym, że wąż był niepokojony podczas wylinki. Przyczyną problemów z wylinką mogą być również choroby lub obecność roztoczy.

Po każdej wylince należy dokładnie obejrzeć swojego podopiecznego, aby upewnić się, że nie ma na nim resztek starej skóry. Nieusunięcie całej starej skóry może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uduszenia końcówki ogona węża. Ponadto, jeśli na oczach węża znajdują się resztki skóry, mogą one powodować zaburzenia widzenia.

Jeśli wąż ma problemy z linieniem, zawsze zaleca się wizytę u lekarza weterynarii, który profesjonalnie usunie resztki skóry i określi przyczynę problemów.

Jak wspierać węża podczas wylinki?

Nawet jeśli nie możesz aktywnie pomóc swojemu wężowi w wylince, możesz wesprzeć zwierzę poprzez podjęcie kilku pomocnych środków ostrożności w terrarium.

Podczas fazy linienia w pobliżu terrarium należy zachowywać ciszę. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wąż potrzebuje bezpiecznego schronienia, aby przygotować się do nadchodzącej zmiany skóry. Oprócz typowych jaskiń w terrariach popularnymi kryjówkami dla węży są również gliniane doniczki, drewniane skrzynki lub plastikowe pojemniki.

Ważnym czynnikiem podczas linienia u węży jest również odpowiedni poziom wilgotności w terrarium. W zależności od gatunku, węże mają różne wymagania w stosunku do swoich siedlisk, a tym samym oczywiście również do mikroklimatu w terrarium. Niektóre węże potrzebują raczej suchego klimatu, inne wilgotnego. Dlatego należy upewnić się, że wilgotność w terrarium jest odpowiednia dla danego gatunku.

Aby wąż mógł wchłonąć jak najwięcej wilgoci przez skórę, należy zapewnić mu możliwość kąpieli lub mokry pojemnik. Wanienki są dostępne w specjalistycznych sklepach, ale można je również szybko wykonać z plastikowego pudełka z wilgotnym mchem.

Kiedy wąż rozpoczyna wylinkę, szczególnie ważne jest, aby znalazł w terrarium szorstkie kamienie, gałęzie i korzenie, na których będzie mógł przedrzeć starą skorupę.

Należy również powstrzymać się od karmienia zwierzęcia podczas fazy linienia. Trawienie pokarmu pozbawia ciało wody, której wąż potrzebuje teraz najbardziej do zrzucenia starej skorupy. Jednak świeża woda pitna powinna być w terrarium zawsze łatwo dostępna dla węża w wystarczającej ilości.

Lista rzeczy do dopilnowania podczas linienia u węża

√ Unikaj stresowania zwierzęcia;

√ Zapewnij mu możliwości odosobnienia;

√ Dostosuj wilgotność w terrarium do gatunku węża;

√ Sprawdzaj regularnie wilgotność (za pomocą higrometra);

√ Zapewnij wężowi wanienkę lub mokry pojemnik;

√ Zapewnij możliwość ścierania (szorstkie kamienie, gałęzie, korzenie, kawałki kory);

√ Nie karm węża;

√ Dostarczaj świeżą wodę pitną;

√ W miesiącach zimowych, w razie potrzeby, zapewnij dodatkowe nawilżanie.

Najczęściej polecane