Warunki uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym zooplus

Poniższe warunki uczestnictwa w Planie oszczędnościowym zooplus (zwanym dalej Planem oszczędnościowym), stają się wiążące w momencie zawarcia umowy między Klientem a firmą zooplus SE (zwaną dalej zooplus).