Warunki uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym zooplus

Poniższe warunki uczestnictwa w Planie oszczędnościowym zooplus (zwanym dalej Planem oszczędnościowym), stają się wiążące w momencie zawarcia umowy między Klientem a firmą zooplus SE (zwaną dalej zooplus).

  • 1. Uczestnictwo

  • 2. Zawarcie umowy

  • 3. Plan oszczędnościowy

  • 4. Prawo do odstąpienia od umowy

  • 5. Ochrona danych osobowych

  • 6. Rezygnacja

  • 7. Zmiany warunków

  • 8. Oferent

  • 9. Formularz kontaktowy

  • 10. Regulacja końcowa