Nasze zaangażowanie na rzecz ludzi

Dla ludzi

Szczególnie ważne jest dla nas stworzenie środowiska pracy, w którym nasi pracownicy czują się komfortowo i otrzymują stałe wsparcie. Trwałe relacje z członkami naszych zespołów i klientami mają dla nas fundamentalne znaczenie. 

Różnorodność i inkluzywność

Różnorodność i inkluzywnośćRóżnorodna i inkluzywna kultura pracy

W naszym programie R&I zarządzamy działaniami promującymi różnorodność i inkluzywność w odniesieniu do pochodzenia kulturowego,geograficznego, płci, orientacji seksualnej, wieku i niepełnosprawności. Wszyscy nasi pracownicy mają możliwość dobrowolnego zaangażowania się w poszczególne obszary.

Różnorodność kulturowa w miejscu pracyRóżnorodność kulturowa w miejscu pracy

Nasz zespół składa się z osób reprezentujących ponad 60 różnych narodowości, którzy pracują w rozmaitych lokalizacjach w całej Europie. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest współpraca ludzi posiadających różne umiejętności, pomysły i mocne strony.

Siła kobietKobiety w naszych szeregach

49% naszych pracowników to kobiety, co oznacza, że w zooplus utrzymujemy prawie dokładną równowagę pomiędzy pracownikami płci żeńskiej i męskiej. Aby tak pozostało, prowadzimy kampanie rekrutacyjne skierowane bezpośrednio do kobiet oraz uruchomiliśmy wewnętrzną sieć kobiecą.

Zooplus jako pracodawca

Rozwój osobistyRozwój zawodowy

Aktywnie wspieramy uczenie się przez całe życie. Nasi pracownicy otrzymują optymalne wsparcie już od pierwszego dnia pracy i mają możliwość korzystania z systemu wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń. Oferujemy także coaching przez cały okres rozwoju kariery.

Zdrowie i dobre samopoczucieZdrowie i dobre samopoczucie

Aby nasi pracownicy byli zawsze w jak najlepszej formie, wspieramy ich w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. W tym celu oferujemy m.in. profilaktyczną opiekę medyczną i szkolenia BHP, organizujemy zajęcia fitness online oraz udostępniamy aplikację promującą zdrowie.

Praca hybrydowaPraca hybrydowa

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa umożliwialiśmy naszym pracownikom elastyczne hybrydowe modele pracy. Połączenie pracy w biurze i z domu jest dla nas standardem i gwarantuje wysoki poziom efektywności i komfortu dla wszystkich. 

Zooplus SpiritRóżne oblicza zooplusa

Nasze poczucie wspólnoty wykracza daleko poza zakres naszych obowiązków. Dostrzegamy to przede wszystkim w interakcjach społecznych, czego doświadczamy szczególnie podczas naszych niezapomnianych imprez firmowych i zespołowych. W zooplus stawiamy na klimatyczną atmosferę.

Nasze standardy

Bezpieczeństwo

Polityka prywatności: Ochrona danych osobowych i zapewnienie standardów bezpieczeństwa IT są dla nas priorytetem. Dlatego też posiadamy specjalne działy, które zapewniają właśnie taką ochronę i zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi. Ponadto nasi pracownicy w całym przedsiębiorstwie są stale szkoleni i dokształcani w zakresie ochrony danych.

> Więcej informacji na temat ochrony danych w zooplus

Etyka biznesu: Dla nas w zooplus odpowiedzialne i zgodne z prawem działanie jest czymś oczywistym. Dlatego też nasi pracownicy i partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniego Kodeksu Postępowania firmy zooplus. Nasz system zarządzania zgodnością zapewnia, że odpowiednie wytyczne wdrażane są w poszczególnych działach oraz że stosowane są odpowiednie środki kontroli i szkolenia. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub naszych standardów zgodności, pracownicy mogą je zgłaszać za pośrednictwem wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach lub niezależnego zewnętrznego biura rzecznika praw pracowniczych.

> Więcej informacji na temat kodeksu postępowania zooplus