Razem pomagamy ludziom i zwierzętom w Ukrainie

Dziękujemy za przekazane zooPunkty!

Dzięki Waszej niezwykłej gotowości udzielania wsparcia, możemy pomóc wielu ludziom i zwierzętom z Ukrainy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ilości zooPunktów przekazanych na pomoc. Wasza hojność umożliwiła zebranie w marcu prawie 100 tys. euro dla instytucji charytatywnych, organizacji humanitarnych oraz schronisk dla zwierząt w regionie przygranicznym Ukrainy.

Dobrostan ludzi, zwierząt i planety jest istotną częścią naszej kultury organizacyjnej. Niezwykle ważne jest dla nas, aby w tym smutnym czasie nieść pomoc poszkodowanym ludziom i zwierzętom z Ukrainy. Dlatego zooplus na własny koszt podwoił liczbę przekazanych przez Was zooPunktów*:

193.916 euro doraźnej pomocy dla Ukrainy

Dzięki temu możemy wesprzeć wiele zwierząt i ich właścicieli, którzy z powodu sytuacji w Ukrainie znaleźli się w nagłej potrzebie. Chcemy za to ogromnie podziękować!

Tutaj trafią Wasze darowizny:

100.000 euro dla UNHCR na pomoc dla uchodźców

UNHCR
Opieka w nagłych wypadkach i ochrona wysiedleńców oraz uchodźców

UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, czyli urząd upoważniony do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie) rozpoczął już przeprowadzanie szeroko zakrojonych operacji pomocowych. Osoby zaangażowane w pomoc na miejscu koncentrują się w szczególności na zapewnieniu zakwaterowania, zaopatrzenia i pomocy pieniężnej. O ile w kontekście bezpieczeństwa sytuacja na to pozwala, rozprowadzają także pakiety pomocy doraźnej w samej Ukrainie. Ponadto dokładają wszelkich starań, aby wszyscy potrzebujący ochrony mogli korzystać ze swoich praw. Również w sąsiednich krajach UNCHR wspiera odpowiednią pomoc uchodźcom. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci bez opieki oraz osoby starsze i niepełnosprawne.  

"Tylko z moim zwierzakiem" - zdjęcia pomocy ONZ dla uchodźców

93.916 euro dla organizacji ochrony zwierząt na granicy ukraińskiej

zooplus wspiera humantitarną pomoc w ukraińskich regionach przygranicznych
Wspieramy organizacje z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii

Często uchodźcy muszą zostawić cały dobytek. Nie dotyczy to jednak ukochanych pupili. One traktowane są jak członkowie rodziny i zabierane w uciążliwą podróż. Organizacje działające na rzecz zwierząt z czterech sąsiednich krajów pomagają na granicy, rozdając bezpłatną karmę, miski, transportery i wiele więcej. Oferują także miejsca do odbycia kwarantanny, jeśli zwierzęciu nie wolno najpierw wjechać do kraju. Wspieramy łącznie sześć organizacji: po jednej w Polsce i na Słowacji oraz po dwie na Węgrzech i w Rumunii. Każda z nich otrzymuje darowiznę w wysokości 15.653 euro. 

Pomoc natychmiastowa zooplus: wsparcie rzeczowe dla organizacji opieki nad zwierzętami w regionach przygranicznych

W ramach programów pomocy natychmiastowej mogliśmy dostarczyć organizacjom humanitarnym w regionach przygranicznych już na początku marca wiele palet pełnych karmy dla zwierząt i inne pilnie potrzebne rzeczy jak transportery. Zostały one bezpośrednio przekazane potrzebującym. Dlatego ogromne podziękowania należą się organizacjom opieki nad zwierzętami za ich zaangażowanie i niesamowity wkład pracy na miejscu, a są to:

  • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, w skrócie KTOZ, w Polsce
  • Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége („Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt”) na Węgrzech
  • Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség ("Węgierski Związek Ochrony Przyrody”) na Węgrzech
  • Občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku ("Obywatelskie Stowarzyszenie Pomocy Psom we Wschodniej Słowacji") w Słowacji
  • Casa lui Patrocle („Dom Patroklesa“) w Rumunii

*Objaśnienie

Połowa zooPunktów przekazanych przez Klientów w marcu zostało przeznaczonych na pomoc doraźną w Ukrainie. zooplus podwoił tę liczbę zooPunktów. Druga połowa została przekazana do lokalnych stowarzyszeń ochrony zwierząt. 

Nasza obietnica jakości

Sprawdzone marki
Od miłośników zwierząt dla miłośników zwierząt
Coś dla każdego gustu zwierzęcego