Nasza aktywność dla planety

Nasza aktywność dla planety

Jako sprzedawca internetowy działający na terenie całej Europie bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność, jaką ponosimy za naszą planetę i zależy nam na tym, aby aktywnie przyczynić się do osiągnięcia globalnych celów ochrony klimatu. Dlatego regularnie mierzymy nasz ślad węglowy zgodnie ze standardami Greenhouse Gas Protocol i wyciągamy z tego wnioski, które możemy wykorzystać, aby zapobiegać emisjom lub je ograniczyć.

Badania naukowe, takie jak aktualne badanie przeprowadzone przez niemiecką Federalną Agencję Środowiska, pokazują, że w większości przypadków handel online ma lepszą równowagę ekologiczną pod względem emisji gazów cieplarnianych niż zakupy w fizycznym sklepie. Jednym z punktów, który często okazuje się szczególnie szkodliwy dla środowiska w handlu internetowym, jest duża liczba zwrotów. Jednak w zooplus wskaźnik zwrotu jest stale poniżej jednego procenta, co znacznie zmniejsza związany z tym negatywny wpływ na środowisko.

Zmniejszenie i ograniczenie emisji CO₂

W zooplus pracujemy nad ograniczeniem emisji CO₂ w wielu różnych obszarach. Oto kilka przykładów:

Wydajna sieć logistycznaWydajna sieć logistyczna

Dzięki gęstej sieci magazynów w całej Europie możemy korzystać z krótkich tras, aby zmniejszyć emisję podczas transportu. Coraz częściej współpracujemy z neutralnymi dla klimatu partnerami logistycznymi, którzy na przykład wykorzystują do dostaw pojazdy elektryczne. 

Ekologiczne opakowaniaEkologiczne opakowania

Zarówno nasze pudełka kartonowe, jak i materiały je wypełniające są w dużej mierze wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu i mogą być ponownie użyte. Ponadto stale testujemy ekologiczne innowacje, aby nasze materiały były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. 

Logistyka na wymiarLogistyka na wymiar

Używamy ograniczonej liczby standardowych rozmiarów opakowań, których wysokość dostosowujemy w zależności od zawartości opakowania. Oszczędza to materiał wypełniający w opakowaniu i umożliwia maksymalne wykorzystanie ładowności podczas transportu ciężarówką, co ogranicza liczbę transportów.

Przeciwko marnowaniu pokarmuPrzeciwko marnowaniu pokarmu

Dbamy o to, aby nie wytwarzać niepotrzebnych odpadów, a przede wszystkim nie marnować cennej żywności. Dlatego regularnie przekazujemy karmy, które wciąż są w idealnym stanie i zbliżają się do terminu przydatności do spożycia, różnym organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. 

Zarządzanie zwrotamiZrównoważona obsługa zwrotów

Zwroty z asortymentu akcesoriów są przygotowywane do ponownej sprzedaży; produkty, których nie można sprzedać, ale nadal można z nich korzystać, przekazujemy w formie darowizny. Naprawiamy też uszkodzone produkty przy użyciu pojedynczych części zamiennych zamiast wymiany całego artykułu. ​ 

Odnawialne źródła energiiOdnawialne źródła energii

Zaopatrzenie w energię różnych lokalizacji administracyjnych i magazynowych w naszej sieci pokrywa energia ze źródeł odnawialnych. Na przykład nasza siedziba w Monachium jest zaopatrywana w 100% ekologiczną energię elektryczną. 

Kompensacja emisji CO₂

zooplus wspiera różne certyfikowane projekty ochrony klimatu w celu zrównoważenia emisji pochodzących z naszej działalności biznesowej. Ważną częścią naszych wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla stanowią inwestycje w projekty klimatyczne. Wybrane przez nas akcje koncentrują się na pochłanianiu lub usuwaniu CO₂ z atmosfery, zmniejszając, niezależnie od lokalizacji, ogólny negatywny wpływ na środowisko.

Działalność zooplus

Ghana

Aby uniknąć emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, wspieramy m.in. projekty ochrony klimatu, które promują rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i wodna, lub projekty, które chronią obszary leśne przed wylesianiem, a tym samym -- ważne rezerwuary węgla. W ramach projektów usuwania i pochłaniania CO₂ zooplus promuje również produkcję biowęgla z odpadów bambusowych, które trwale wiążą węgiel. Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w poszczególne projekty i o naszej platformie partnerskiej Ceezer.

Oprócz wkładu w ochronę klimatu, wszystkie projekty realizują co najmniej jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez ONZ. Jednocześnie, zgodnie ze środkami ochrony klimatu, tworzone są na przykład nowe miejsca pracy dla lokalnej ludności lub poprawie ulegają ich warunki życiowe, w tym ochrona zdrowia.

Wszystkie wspierane projekty są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Gold Standard, Plan Vivo i Puro. Projekty usuwania i wychwytywania CO₂ są co najmniej w fazie wstępnej certyfikacji. Te niezależne standardy gwarantują, że projekty w widoczny sposób redukują ilość CO₂ w atmosferze i są regularnie kontrolowane przez zewnętrznych dostawców pod kątem ich wpływu na klimat.

FAQ

Co to jest wkład w ochronę klimatu i co oznacza równowaga CO₂?

Dzięki dobrowolnej wpłacie na ochronę klimatu ustalona kwota wpływa na certyfikowany projekt ochrony klimatu, który w widoczny sposób zmniejsza emisję CO₂. W ten sposób ilość CO₂ emitowana w jednym jest minimalizowana w innym miejscu na świecie; w ogólnym rozrachunku emisja CO₂ równoważy się. Dla atmosfery kluczowe jest, aby mniej gazów cieplarnianych było emitowanych w całości. Oprócz wyrównywania emisji CO₂ kluczowe znaczenie ma ciągła redukcja i ograniczanie emisji CO₂ do atmosfery.

Czym jest projekt ochrony klimatu?

Projekty ochrony klimatu w decydujący sposób przyczyniają się do walki z globalnym ociepleniem poprzez wyraźną redukcję gazów cieplarnianych. Można tego dokonać na przykład poprzez ochronę lasów, ponowne zalesianie lub przyrost odnawialnych źródeł energii. Projekty muszą spełniać międzynarodowe standardy oraz być certyfikowane i sprawdzane według ścisłych kryteriów, na przykład zgodne z Gold Standard. Zgodność ta zapewnia ochronę klimatu. ​

Szczególnie ważne jest, aby projekty te ustanawiały dodatkowe środki ochrony klimatu, które nie istniałyby bez projektu. Ponadto wkład w redukcję CO₂ w atmosferze musi być wyraźnie mierzalny. W przypadku każdego projektu należy również zagwarantować, że zaoszczędzone emisje CO₂ zostaną wykorzystane tylko raz do kompensacji, a odpowiednie certyfikaty zostaną wycofane z oficjalnych rejestrów. 

Dlaczego należy kompensować emisje CO₂?

Idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście unikanie emisji, na przykład poprzez zmianę dostaw energii elektrycznej z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Tam, gdzie nie jest możliwe uniknięcie emisji, należy ograniczyć ją w jak największym stopniu: zamiast wysyłać w trasę dwie w połowie pełne ciężarówki przez dwa kolejne dni można na przykład użyć w pełni załadowaną ciężarówkę drugiego dnia. Proste rozwiązania to klucz do sukcesu. Ponieważ zwykle nie jest możliwe natychmiastowe całkowite uniknięcie wszystkich emisji, sensowne jest zrównoważenie pozostałych. 

Skąd zooplus wie, że projekt rzeczywiście przyczynia się do redukcji CO₂?

Wszystkie projekty są certyfikowane zgodnie z wiodącymi na rynku standardami, takimi jak Gold Standard i są regularnie weryfikowane przez zewnętrzne strony trzecie. Gwarantuje to, że zarówno rozwój, jak i utrzymanie projektów działają niezawodnie i że projekty osiągają obiecaną redukcję emisji CO₂.