Nasza aktywność dla planety

Nasza aktywność dla planety

Jako sprzedawca internetowy działający na terenie całej Europie bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność, jaką ponosimy za naszą planetę i zależy nam na tym, aby aktywnie przyczynić się do osiągnięcia globalnych celów ochrony klimatu. Dlatego regularnie mierzymy nasz ślad węglowy zgodnie ze standardami Greenhouse Gas Protocol i wyciągamy z tego wnioski, które możemy wykorzystać, aby zapobiegać emisjom lub je ograniczyć.

Badania naukowe, takie jak aktualne badanie przeprowadzone przez niemiecką Federalną Agencję Środowiska, pokazują, że w większości przypadków handel online ma lepszą równowagę ekologiczną pod względem emisji gazów cieplarnianych niż zakupy w fizycznym sklepie. Jednym z punktów, który często okazuje się szczególnie szkodliwy dla środowiska w handlu internetowym, jest duża liczba zwrotów. Jednak w zooplus wskaźnik zwrotu jest stale poniżej jednego procenta, co znacznie zmniejsza związany z tym negatywny wpływ na środowisko.

Zmniejszanie i ograniczenie emisji CO₂

W zooplus pracujemy nad ograniczeniem emisji CO₂ w wielu różnych obszarach. Oto kilka przykładów:

Wydajna sieć logistycznaWydajna sieć logistyczna

Dzięki gęstej sieci magazynów w całej Europie możemy korzystać z krótkich tras, aby zmniejszyć emisję podczas transportu. Coraz częściej współpracujemy z neutralnymi dla klimatu partnerami logistycznymi, którzy na przykład wykorzystują do dostaw pojazdy elektryczne. 

Ekologiczne opakowaniaEkologiczne opakowania

Zarówno nasze pudełka kartonowe, jak i materiały je wypełniające są w dużej mierze wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu i mogą być ponownie użyte. Ponadto stale testujemy ekologiczne innowacje, aby nasze materiały były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. 

Logistyka na wymiarLogistyka na wymiar

Używamy ograniczonej liczby standardowych rozmiarów opakowań, których wysokość dostosowujemy w zależności od zawartości opakowania. Oszczędza to materiał wypełniający w opakowaniu i umożliwia maksymalne wykorzystanie ładowności podczas transportu ciężarówką, co ogranicza liczbę transportów.

Przeciwko marnowaniu pokarmuPrzeciwko marnowaniu pokarmu

Dbamy o to, aby nie wytwarzać niepotrzebnych odpadów, a przede wszystkim nie marnować cennej żywności. Dlatego regularnie przekazujemy karmy, które wciąż są w idealnym stanie i zbliżają się do terminu przydatności do spożycia, różnym organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. 

Zarządzanie zwrotamiZrównoważona obsługa zwrotów

Zwroty z asortymentu akcesoriów są przygotowywane do ponownej sprzedaży; produkty, których nie można sprzedać, ale nadal można z nich korzystać, przekazujemy w formie darowizny. Naprawiamy też uszkodzone produkty przy użyciu pojedynczych części zamiennych zamiast wymiany całego artykułu. ​ 

Odnawialne źródła energiiOdnawialne źródła energii

Zaopatrzenie w energię różnych lokalizacji administracyjnych i magazynowych w naszej sieci pokrywa energia ze źródeł odnawialnych. Na przykład nasza siedziba w Monachium jest zaopatrywana w 100% ekologiczną energię elektryczną. 

Wyrównanie emisji CO₂

Za zgodą naszych klientów płacimy składkę na ochronę klimatu od każdego zamówienia, za pomocą której wspieramy certyfikowane projekty ochrony klimatu i kompensujemy średnią emisję CO₂ zamówienia. W ten sposób CO₂ emitowany w jednej lokalizacji jest rekompensowany w innym miejscu na świecie. Ideą przyświecającą takiemu rozwiązaniu jest, aby mniej gazów cieplarnianych było emitowanych całościowo do atmosfery. 

Działalność zooplus w Ghanie

Ghana

Wraz z ClimatePartner promujemy rozpowszechnianie wydajnych pieców w Ghanie, dając miejscowej ludności czystą i energooszczędną alternatywę dla gotowania na otwartym ogniu. Piece wymagają znacznie mniej drewna opałowego lub węgla, co oznacza, że ​​pojedynczy piec pozwala zaoszczędzić do 4,46 tony CO₂ rocznie. W ten sposób można uratować lasy wycinane do produkcji drewna opałowego, aby pozostały cennym magazynem CO₂ oraz siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin. Jednocześnie gospodarstwa domowe oszczędzają czas i pieniądze, ponieważ kupują mniej paliwa. Również ze zdrowotnego punktu widzenia tego typu piece są dużą zaletą dla użytkowników, ponieważ w przeciwieństwie do kominków otwartych zmniejsza się obciążenie cząsteczkami sadzy. Projekt posiada certyfikat Gold Standard i przyczynia się do 11 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Działalność zooplus w Tanzanii

Tanzania

Ponadto zooplus jest zaangażowany w projekt ochrony środowiska myclimate, w którym prawa do ziemi rdzennej ludności w Tanzanii są chronione, a wdrożenie planów użytkowania ziemi przez społeczność jest wzmocnione poprzez działania w zakresie ochrony lasów. Skutkiem tego jest ograniczenie wylesiania, co zapobiega uwalnianiu gazów cieplarnianych do atmosfery. Co więcej, dzięki tym działaniom zostaje zabezpieczona łączność siedliskowa dla zagrożonych dzikich zwierząt zamieszkujących tereny między doliną Yaeda a wyżyną Ngorongoro.

Międzynarodowe projekty ochrony środowiska myclimate spełniają najwyższe standardy (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) i przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W ten sposób projekty ochrony klimatu w znacznym stopniu wspomagają rozwój społeczny, ekologiczny i gospodarczy w regionie.

FAQ

 • Co to jest wkład w ochronę klimatu i co oznacza równowaga CO₂?

  Dzięki dobrowolnej wpłacie na ochronę klimatu ustalona kwota wpływa na certyfikowany projekt ochrony klimatu, który w widoczny sposób zmniejsza emisję CO₂. W ten sposób ilość CO₂ emitowana w jednym jest minimalizowana w innym miejscu na świecie; w ogólnym rozrachunku emisja CO₂ równoważy się. Dla atmosfery kluczowe jest, aby mniej gazów cieplarnianych było emitowanych w całości. Oprócz wyrównywania emisji CO₂ kluczowe znaczenie ma ciągła redukcja i ograniczanie emisji CO₂ do atmosfery.

 • Czym jest projekt ochrony klimatu?

  Projekty ochrony klimatu w decydujący sposób przyczyniają się do walki z globalnym ociepleniem poprzez wyraźną redukcję gazów cieplarnianych. Można tego dokonać na przykład poprzez ochronę lasów, ponowne zalesianie lub przyrost odnawialnych źródeł energii. Projekty muszą spełniać międzynarodowe standardy oraz być certyfikowane i sprawdzane według ścisłych kryteriów, na przykład zgodne z Gold Standard. Zgodność ta zapewnia ochronę klimatu. ​

  Szczególnie ważne jest, aby projekty te ustanawiały dodatkowe środki ochrony klimatu, które nie istniałyby bez projektu. Ponadto wkład w redukcję CO₂ w atmosferze musi być wyraźnie mierzalny. W przypadku każdego projektu należy również zagwarantować, że zaoszczędzone emisje CO₂ zostaną wykorzystane tylko raz do kompensacji, a odpowiednie certyfikaty zostaną wycofane z oficjalnych rejestrów. 

 • Dlaczego należy kompensować emisje CO₂?

  Idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście unikanie emisji, na przykład poprzez zmianę dostaw energii elektrycznej z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Tam, gdzie nie jest możliwe uniknięcie emisji, należy ograniczyć ją w jak największym stopniu: zamiast wysyłać w trasę dwie w połowie pełne ciężarówki przez dwa kolejne dni można na przykład użyć w pełni załadowaną ciężarówkę drugiego dnia. Proste rozwiązania to klucz do sukcesu. Ponieważ zwykle nie jest możliwe natychmiastowe całkowite uniknięcie wszystkich emisji, sensowne jest zrównoważenie pozostałych. 

 • Skąd zooplus wie, że projekt rzeczywiście przyczynia się do redukcji CO₂?

  Wszystkie projekty są certyfikowane zgodnie z wiodącymi na rynku standardami, takimi jak Gold Standard i są regularnie weryfikowane przez zewnętrzne strony trzecie. Gwarantuje to, że zarówno rozwój, jak i utrzymanie projektów działają niezawodnie i że projekty osiągają obiecaną redukcję emisji CO₂. 

 • Dlaczego w Europie nie ma projektów ochrony klimatu?

  W krajach uprzemysłowionych, takich jak kraje europejskie, kryteria projektu dodatkowości i wykluczenia podwójnego liczenia są szczególnie trudne do spełnienia: na przykład wiele środków ochrony klimatu można wdrożyć bezpośrednio poprzez krajowe wsparcie dla energii odnawialnej – nawet bez dodatkowego finansowania. Ponadto oszczędności w krajach uprzemysłowionych są przypisywane do odpowiednich krajowych celem ochrony klimatu i dlatego nie mogą być liczone po raz drugi jako część dobrowolnego projektu ochrony klimatu.​

  W przeciwieństwie do tego projekty na Globalnym Południu są szczególnie przydatne: kraje na Globalnym Południu są często znacznie bardziej dotknięte zmianami klimatycznymi niż kraje uprzemysłowione, które spowodowały większość emisji CO₂ w ostatnich dziesięcioleciach. Jednocześnie wspomniane wyżej kraje dysponują zazwyczaj znacznie mniejszym budżetem na innowacyjną ochronę klimatu. Dzięki temu system kompensacyjny może być wykorzystany do promowania ochrony klimatu bezpośrednio na miejscu.​