Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Aplikacja zooplus

Pobierz aplikację
Darmowa dostawa od 99 zł *

Informacje dotyczące Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)

Szanowni Użytkownicy serwisu zooplus,

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Przestrzeganie przepisów o ochronie danych, zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych oraz przejrzystość przy przetwarzaniu danych mają dla zooplus priorytetowe znaczenie. Poniżej zamieszczone zostały informacje na temat sposobu realizacji przez zooplus nowych wymogów zawartych w RODO oraz informacje dotyczące przygotowanych przez zooplus związanych z tym procedur i dokumentacji.

Jakie działania podjął zooplus, aby spełnić wymogi RODO?

W ostatnich miesiącach zooplus m.in. dokumentował swoje procesy przetwarzania danych i wdrożył system, aby móc w każdej chwili zareagować na zapytania użytkownika dotyczące ochrony danych i móc udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji. Ponadto zooplus zmienił swoją politykę prywatności i sprawił, że wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące ochrony danych osobowych stały się jeszcze bardziej przejrzyste.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych zooplus?

Nowe zasady polityki prywatności dotyczącej stron internetowych zooplus oraz informacje o rodzaju danych użytkownika przetwarzanych podczas pobytu na stronach internetowych zooplus lub w sklepie zooplus można znaleźć tutaj.

Jakie środki podejmuje zooplus w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika?

Przedsiębiorstwo zooplus jest świadome znaczenia powierzanych mu danych osobowych, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa wspomnianych danych jest dla zooplus bardzo ważnym elementem relacji z klientami. Podczas procesu zamawiania przez użytkownika produktów w zooplus lub nawiązywania kontaktu z zooplus za pośrednictwem strony internetowej, zooplus dokłada wszelkich starań, aby dane użytkownika były w pełni zabezpieczone przed nieupoważnionym lub nieuprawnionym dostępem lub utratą. W tym celu zooplus używa tzw. 256-bitowego klucza szyfrującego (secure sockets layer; PKCS #1 SHA-256 z szyfrowaniem RSA). Dane użytkownika są zapisywane wyłącznie w centrum komputerowym zooplus w Monachium (Niemcy) oraz w pilnie strzeżonym centrum danych  Amazon Web Services w Europie. Więcej informacji na temat tego centrum danych można znaleźć tutaj.

Gdzie są przechowywane dane?

Dane są przechowywane wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak przebiega proces przekazywania danych?

Przedsiębiorstwo zooplus przekazuje dane użytkownika tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna, np. w przypadku, gdy użytkownik udzielił wyraźnej zgody w tym zakresie. W razie współpracy z usługodawcami, którzy mogą mieć kontakt z danymi użytkownika, zooplus podpisał tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wytycznymi art. 28 nowego RODO. W ten sposób zooplus gwarantuje, że dane użytkownika są przetwarzane tylko na polecenie zooplus i są chronione z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać od zooplus potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, oraz prawo do informacji o przetwarzanych danych. Ponadto użytkownik ma prawo żądania sprostowania danych, usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (ew. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych) lub prawo żądania przeniesienia danych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych użytkownik może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych zooplus. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 Monachium (Niemcy), e-mail: ph@hwdata.de

Masz pytania?

Wyślij do nas e-mail z pytaniem na adres service@zooplus.de lub zwróć się do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.