Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Aplikacja zooplus

Pobierz aplikację
Darmowa dostawa od 99 zł **

Regulamin kupna kuponów

Przy kupnie kuponów-prezentów w zooplus obowiązują następujące warunki:

1. Nabywanie kuponów

1.1 Kupony-prezenty umożliwiają nabycie wszystkich artykułów w www. zooplus.pl jak także opłacenie kosztów dodatkowych (np. kosztów wysyłki).
1.2 Wszystkie kupony mogą zostać zrealizowane w ciągu trzech lat od daty ich wysłania. Przedłużenie daty ważności kuponu nie jest możliwe.
1.3 Za kupon-prezent można płacić kartą kredytową albo przelewem na konto bankowe. Zooplus A.G. zastrzega sobie w pojedynczych wypadkach prawo do akceptowania tylko wybranych form płatności. Rachunek za kupno kuponu-prezentu zostanie wysłany kupującemu drogą e-mailową.
1.4 Kupon zostanie wysłany do adresata drogą e-mailową jako załącznik PDF. Jako zabezpieczenie kupujący kupon otrzyma kopię tego e-maila.
1.5 Kupony-prezenty nie mogą zostać zamówione wraz z innymi artykułami zooplusa.


2. Prawo do odstąpienia od umowy

2.1 Odstąpienie od umowy „bez podania przyczyny“ może natąpić w formie pisemnego odwołania (np. list, faks, e-mail) w ciągu dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji w formie pisemnej o prawie do odstąpienia. Zachowanie prawa do odstąpienia od umowy zakłada wysłanie odwołania w podanym wyżej terminie. Odwołanie powinno zostać wysłane na następujący adres: zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München
Formularz kontaktowy (e-mail): https://www.zooplus.pl/contact

2.2 W przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy, otrzymane dotychczas świadczenia muszą zostać zwrócone. Jeżeli świadczenie nie może zostać zwrócone w całości albo części, wartość brakującego świadczenia musi zostać uregulowana.
2.3 Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli kupon został już zrealizowany.


3. Realizacja kuponów

3.1 Kupony-prezenty mogą zostać tylko jednorazowo zrealizowane w sklepie online //www.zooplus.pl. W ciągu jednego zamówienia może zostać użyty tylko jeden kupon. Tym samym realizacja więcej jak jednego kuponu (np. kombinacja kuponu-prezentu i innego kuponu rabatowego) podczas jednego zamówienia nie jest możliwa.
3.2 Jeżeli suma zamówienia przekracza wartość kuponu, różnica może zostać uregulowana płatnością kartą kredytową albo przelewem na konto bankowe. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa od wartości kuponu, reszta kuponu przepada. Nie ma możliwości wypłacenia pozostałej sumy w gotówce.
3.3 Po złożeniu zamówienia realizacja kuponu nie jest możliwa.
3.4 Kupony-prezenty nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani zostać użyte do kupna innych kuponów-prezentów czy też sprzedane osobom trzecim.


4. Moment przejścia ryzyka/ Odpowiedzialność

4.1 Moment przejścia ryzyka przypadkowego zniszczenia oraz moment przejścia prawa własności kuponów-prezentów na kupującego następują w momencie otrzymania przez nadawcę elektronicznej wiadomości.
4.2 zooplus nie odpowiada za utratę ani za kradzież kuponów-prezentów, ani za ich realizację przez osoby trzecie bez wiedzy albo pozwolenia klienta. Zooplus nie przejmuje też odpowiedzialności za błędy w pisowni adresu e-mailowego adresata kuponu.